Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tally" into Hungarian language

A "tally" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Tally

[Tally]
/tæli/

noun

1. A score in baseball made by a runner touching all four bases safely

 • "The yankees scored 3 runs in the bottom of the 9th"
 • "Their first tally came in the 3rd inning"
  synonym:
 • run
 • ,
 • tally

1. Egy baseball-pontszám, amelyet egy futó készített, amely biztonságosan megérintette mind a négy bázist

 • "A yankees 3 futást végzett a 9. alján"
 • "Az első találatuk a 3. játékrészben jött"
  szinonimája:
 • fuss
 • ,
 • Tally

2. A bill for an amount due

  synonym:
 • reckoning
 • ,
 • tally

2. Számla az esedékes összegért

  szinonimája:
 • számolás
 • ,
 • Tally

3. The act of counting

 • Reciting numbers in ascending order
 • "The counting continued for several hours"
  synonym:
 • count
 • ,
 • counting
 • ,
 • numeration
 • ,
 • enumeration
 • ,
 • reckoning
 • ,
 • tally

3. A számlálás

 • Számok szavalása növekvő sorrendben
 • "A számolás több órán keresztül folytatódott"
  szinonimája:
 • szám
 • ,
 • számolás
 • ,
 • számozás
 • ,
 • felsorolás
 • ,
 • Tally

verb

1. Be compatible, similar or consistent

 • Coincide in their characteristics
 • "The two stories don't agree in many details"
 • "The handwriting checks with the signature on the check"
 • "The suspect's fingerprints don't match those on the gun"
  synonym:
 • match
 • ,
 • fit
 • ,
 • correspond
 • ,
 • check
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe
 • ,
 • tally
 • ,
 • agree

1. Kompatibilisnek, hasonlónak vagy következetesnek kell lennie

 • Egybeesik jellemzőikkel
 • "A két történet sok részletben nem ért egyet"
 • "A kézírás ellenőrzi az aláírást a csekken"
 • "A gyanúsított ujjlenyomata nem egyezik meg a fegyver ujjlenyomataival"
  szinonimája:
 • mérkőzés
 • ,
 • illik
 • ,
 • megfelel
 • ,
 • jelölje be
 • ,
 • jibe
 • ,
 • Gibe
 • ,
 • Tally
 • ,
 • egyetért

2. Gain points in a game

 • "The home team scored many times"
 • "He hit a home run"
 • "He hit .300 in the past season"
  synonym:
 • score
 • ,
 • hit
 • ,
 • tally
 • ,
 • rack up

2. Pontokat szerez egy játékban

 • "A hazai csapat sokszor szerezte gólt"
 • "Otthoni futást ért el"
 • "Az elmúlt szezonban 0,300-at ért el"
  szinonimája:
 • pontszám
 • ,
 • találat
 • ,
 • Tally
 • ,
 • állvány

3. Keep score, as in games

  synonym:
 • tally
 • ,
 • chalk up

3. Tartsa pontszámot, mint a játékokban

  szinonimája:
 • Tally
 • ,
 • krétával fel

4. Determine the sum of

 • "Add all the people in this town to those of the neighboring town"
  synonym:
 • total
 • ,
 • tot
 • ,
 • tot up
 • ,
 • sum
 • ,
 • sum up
 • ,
 • summate
 • ,
 • tote up
 • ,
 • add
 • ,
 • add together
 • ,
 • tally
 • ,
 • add up

4. Meghatározza a

 • "Adja hozzá a város összes embert a szomszédos város lakosságához"
  szinonimája:
 • összesen
 • ,
 • összeg
 • ,
 • összegez
 • ,
 • összegzi
 • ,
 • fel
 • ,
 • hozzáadás
 • ,
 • összead
 • ,
 • Tally