Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "talk" into Hungarian language

A "beszélgetés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Talk

[Beszélgetés]
/tɔk/

noun

1. An exchange of ideas via conversation

 • "Let's have more work and less talk around here"
  synonym:
 • talk
 • ,
 • talking

1. Ötletek cseréje beszélgetés útján

 • "Tegyünk több munkát és kevesebb beszélgetést itt"
szinonimája:
 • beszélgetés,
 • beszélő

2. Discussion

 • (`talk about' is a less formal alternative for `discussion of')
 • "His poetry contains much talk about love and anger"
  synonym:
 • talk

2. Vita

 • A ( `beszélni 'kevésbé formális alternatíva a' ) megbeszélésére
 • "Költészete sokat beszél a szerelemről és a haragról"
szinonimája:
 • beszélgetés

3. The act of giving a talk to an audience

 • "I attended an interesting talk on local history"
  synonym:
 • talk

3. A közönség beszélgetésének cselekedete

 • "Érdekes beszélgetésen vettem részt a helytörténetről"
szinonimája:
 • beszélgetés

4. A speech that is open to the public

 • "He attended a lecture on telecommunications"
  synonym:
 • lecture
 • ,
 • public lecture
 • ,
 • talk

4. A nyilvánosság számára nyitott beszéd

 • "Távközlési előadáson vett részt"
szinonimája:
 • előadás,
 • nyilvános előadás,
 • beszélgetés

5. Idle gossip or rumor

 • "There has been talk about you lately"
  synonym:
 • talk
 • ,
 • talk of the town

5. Tétlen pletyka vagy pletyka

 • "Az utóbbi időben beszéltek rólad"
szinonimája:
 • beszélgetés,
 • beszélgetés a városról

verb

1. Exchange thoughts

 • Talk with
 • "We often talk business"
 • "Actions talk louder than words"
  synonym:
 • talk
 • ,
 • speak

1. Cserélje gondolatait

 • Beszélgetni
 • "Gyakran beszélünk üzletről"
 • "Az akciók hangosabban beszélnek, mint a szavak"
szinonimája:
 • beszélgetés,
 • beszél

2. Express in speech

 • "She talks a lot of nonsense"
 • "This depressed patient does not verbalize"
  synonym:
 • talk
 • ,
 • speak
 • ,
 • utter
 • ,
 • mouth
 • ,
 • verbalize
 • ,
 • verbalise

2. Kifejezi beszédben

 • "Nagyon ostobaságot beszél"
 • "Ez a depressziós beteg nem verbalizálja"
szinonimája:
 • beszélgetés,
 • beszél,
 • teljes,
 • száj,
 • verbalize,
 • verbalise

3. Use language

 • "The baby talks already"
 • "The prisoner won't speak"
 • "They speak a strange dialect"
  synonym:
 • speak
 • ,
 • talk

3. Használja a nyelvet

 • "A baba már beszél"
 • "A fogoly nem fog beszélni"
 • "Furcsa nyelvjárást beszélnek"
szinonimája:
 • beszél,
 • beszélgetés

4. Reveal information

 • "If you don't oblige me, i'll talk!"
 • "The former employee spilled all the details"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • talk

4. Felfedi az információkat

 • "Ha nem kötelez engem, beszélek!"
 • "A volt alkalmazott minden részletet kiömlött"
szinonimája:
 • kiömlött,
 • beszélgetés

5. Divulge confidential information or secrets

 • "Be careful--his secretary talks"
  synonym:
 • spill the beans
 • ,
 • let the cat out of the bag
 • ,
 • talk
 • ,
 • tattle
 • ,
 • blab
 • ,
 • peach
 • ,
 • babble
 • ,
 • sing
 • ,
 • babble out
 • ,
 • blab out

5. Bizalmas információk vagy titkok nyilvánosságra hozatala

 • "Legyen óvatos - a titkára beszél"
szinonimája:
 • öntsük ki a babot,
 • engedje ki a macskát a táskából,
 • beszélgetés,
 • tattle,
 • blab,
 • őszibarack,
 • babble,
 • énekelj,
 • kidob,
 • kifúj

6. Deliver a lecture or talk

 • "She will talk at rutgers next week"
 • "Did you ever lecture at harvard?"
  synonym:
 • lecture
 • ,
 • talk

6. Előadást tart vagy beszélget

 • "A jövő héten a rutgers-en fog beszélni"
 • "- előadott már valaha a harvardon?"
szinonimája:
 • előadás,
 • beszélgetés

Examples of using

I'm ready to talk.
Kész vagyok beszélni.
Tom and I want to talk to Mary alone for a few minutes.
Tom és én szeretnénk beszélni pár percet hatszemközt Marival.
I don't want to talk about this right now.
Erről nem akarok pont most beszélni.