Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sympathetic" into Hungarian language

A "szimpatikus" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Sympathetic

[szimpatikus]
/sɪmpəθɛtɪk/

adjective

1. Of or relating to the sympathetic nervous system

 • "Sympathetic neurons"
 • "Sympathetic stimulation"
  synonym:
 • sympathetic

1. A szimpatikus idegrendszerrel vagy azzal kapcsolatban

 • "Szimpatikus idegsejtek"
 • "Szimpatikus stimuláció"
szinonimája:
 • együttérző

2. Expressing or feeling or resulting from sympathy or compassion or friendly fellow feelings

 • Disposed toward
 • "Sympathetic to the students' cause"
 • "A sympathetic observer"
 • "A sympathetic gesture"
  synonym:
 • sympathetic

2. Kifejezés vagy érzés, vagy együttérzés, együttérzés vagy barátságos társérzés eredménye

 • Feléjük hajlandó
 • "Együttérző a hallgatók ügyéhez"
 • "Egy együttérző megfigyelő"
 • "Egy szimpatikus gesztus"
szinonimája:
 • együttérző

3. Showing or motivated by sympathy and understanding and generosity

 • "Was charitable in his opinions of others"
 • "Kindly criticism"
 • "A kindly act"
 • "Sympathetic words"
 • "A large-hearted mentor"
  synonym:
 • charitable
 • ,
 • benevolent
 • ,
 • kindly
 • ,
 • sympathetic
 • ,
 • good-hearted
 • ,
 • openhearted
 • ,
 • large-hearted

3. Együttérzés, megértés és nagylelkűség mutatása vagy motiválása

 • "Jótékonysági volt mások véleménye szerint"
 • "Kedves kritika"
 • "Kedves cselekedet"
 • "Szimpatikus szavak"
 • "Nagyszívű mentor"
szinonimája:
 • jótékonysági,
 • jóindulatú,
 • kedvesen,
 • együttérző,
 • jószívű,
 • nyitott szívű,
 • nagyszívű

4. (of characters in literature or drama) evoking empathic or sympathetic feelings

 • "The sympathetic characters in the play"
  synonym:
 • sympathetic
 • ,
 • appealing
 • ,
 • likeable
 • ,
 • likable

4. Az irodalomban vagy a drámában szereplő karakterek ( empatikus vagy szimpatikus érzéseket idéznek elő

 • "A játék szimpatikus szereplői"
szinonimája:
 • együttérző,
 • vonzó,
 • tetszetős,
 • tetszetős

5. Having similar disposition and tastes

 • "With their many similar tastes, he found her a most sympathetic companion"
  synonym:
 • sympathetic

5. Hasonló hajlammal és ízekkel rendelkezik

 • "Sok hasonló ízlésükkel a legszimpatikusabb társat találta neki"
szinonimája:
 • együttérző

6. Relating to vibrations that occur as a result of vibrations in a nearby body

 • "Sympathetic vibration"
  synonym:
 • harmonic
 • ,
 • sympathetic

6. A közeli testben fellépő rezgések eredményeként fellépő rezgésekkel kapcsolatban

 • "Szimpatikus rezgés"
szinonimája:
 • harmonikus,
 • együttérző