Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sway" into Hungarian language

A fordítási jelentés és a "sway" szó meghatározása a magyar nyelvre

EnglishHungarian

Sway

[Sway]
/swe/

noun

1. Controlling influence

  synonym:
 • sway

1. Befolyásoló

szinonimája:
 • ingatag

2. Pitching dangerously to one side

  synonym:
 • rock
 • ,
 • careen
 • ,
 • sway
 • ,
 • tilt

2. Veszélyesen az egyik oldalra

szinonimája:
 • rock,
 • Careen,
 • ingatag,
 • dőlés

verb

1. Move back and forth or sideways

 • "The ship was rocking"
 • "The tall building swayed"
 • "She rocked back and forth on her feet"
  synonym:
 • rock
 • ,
 • sway
 • ,
 • shake

1. Mozogjon előre-hátra vagy oldalra

 • "A hajó ringatott"
 • "A magas épület ingadozott"
 • "Oda-vissza ringatta a lábát"
szinonimája:
 • rock,
 • ingatag,
 • rázza

2. Move or walk in a swinging or swaying manner

 • "He swung back"
  synonym:
 • swing
 • ,
 • sway

2. Mozogni vagy sétálni lengő vagy imbolygó módon

 • "Visszatért"
szinonimája:
 • hinta,
 • ingatag

3. Win approval or support for

 • "Carry all before one"
 • "His speech did not sway the voters"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • persuade
 • ,
 • sway

3. Nyerj jóváhagyást vagy támogatást

 • "Vigyázz egy előtt"
 • "Beszéde nem befolyásolta a szavazókat"
szinonimája:
 • hord,
 • rábeszél,
 • ingatag

4. Cause to move back and forth

 • "Rock the cradle"
 • "Rock the baby"
 • "The wind swayed the trees gently"
  synonym:
 • rock
 • ,
 • sway

4. Ok oda-vissza mozogni

 • "Szikla a bölcső"
 • "Szikla a baba"
 • "A szél gyengéden imbolygott a fákra"
szinonimája:
 • rock,
 • ingatag