Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Superficial magyar nyelvre

EnglishHungarian

Superficial

/supərfɪʃəl/

adjective

1. Concerned with or comprehending only what is apparent or obvious

 • Not deep or penetrating emotionally or intellectually
 • "Superficial similarities"
 • "A superficial mind"
 • "His thinking was superficial and fuzzy"
 • "Superficial knowledge"
 • "The superficial report didn't give the true picture"
 • "Only superficial differences"
  synonym:
 • superficial

1. Csak azzal foglalkozik vagy megérti, ami nyilvánvaló vagy nyilvánvaló

 • Nem mély vagy behatoló érzelmileg vagy intellektuálisan
 • "Felületes hasonlóságok"
 • "Felületes elme"
 • "Gondolkodása felületes és homályos"
 • "Felületes tudás"
 • "A felületes jelentés nem adott valódi képet"
 • "Csak felületes különbségek"
szinonimája:
 • felületes

2. Of, affecting, or being on or near the surface

 • "Superficial measurements"
 • "The superficial area of the wall"
 • "A superficial wound"
  synonym:
 • superficial

2. A felszínen vagy annak közelében befolyásoló, befolyásoló vagy tartózkodó

 • "Felületes mérések"
 • "A fal felületes területe"
 • "Felületes seb"
szinonimája:
 • felületes

3. Of little substance or significance

 • "A few superficial editorial changes"
 • "Only trivial objections"
  synonym:
 • superficial
 • ,
 • trivial

3. Kevés anyag vagy jelentőség

 • "Néhány felületes szerkesztői változás"
 • "Csak triviális kifogások"
szinonimája:
 • felületes,
 • triviális