Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "substantiate" into Hungarian language

A "lényegítő" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Substantiate

[Lényeg]
/səbstænʧiet/

verb

1. Establish or strengthen as with new evidence or facts

 • "His story confirmed my doubts"
 • "The evidence supports the defendant"
  synonym:
 • confirm
 • ,
 • corroborate
 • ,
 • sustain
 • ,
 • substantiate
 • ,
 • support
 • ,
 • affirm

1. Új bizonyítékokkal vagy tényekkel összhangban állhat vagy erősíthet

 • "A története megerősítette a kétségeimet"
 • "A bizonyítékok alátámasztják az alperest"
  szinonimája:
 • megerősít
 • ,
 • fenntart
 • ,
 • alátámasztja
 • ,
 • támogatás

2. Represent in bodily form

 • "He embodies all that is evil wrong with the system"
 • "The painting substantiates the feelings of the artist"
  synonym:
 • incarnate
 • ,
 • body forth
 • ,
 • embody
 • ,
 • substantiate

2. Testi formában képviselik

 • "Mindent megtestesít, ami rossz a rendszerben"
 • "A festmény alátámasztja a művész érzéseit"
  szinonimája:
 • inkarnál
 • ,
 • test
 • ,
 • alátámasztja

3. Make real or concrete

 • Give reality or substance to
 • "Our ideas must be substantiated into actions"
  synonym:
 • realize
 • ,
 • realise
 • ,
 • actualize
 • ,
 • actualise
 • ,
 • substantiate

3. Valós vagy konkrét

 • Adjon valóságot vagy anyagot
 • "Ötleteinket cselekvésekké kell igazolni"
  szinonimája:
 • reaty
 • ,
 • reat
 • ,
 • aktualizál
 • ,
 • alátámasztja

4. Solidify, firm, or strengthen

 • "The president's trip will substantiate good relations with the former enemy country"
  synonym:
 • substantiate

4. Megszilárdul, szilárd vagy erősödik

 • "Az elnök utazása igazolja a jó kapcsolatokat az egykori ellenséges országgal"
  szinonimája:
 • alátámasztja