Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Substance magyar nyelvre

EnglishHungarian

Substance

/səbstəns/

noun

1. The real physical matter of which a person or thing consists

 • "Dna is the substance of our genes"
  synonym:
 • substance

1. Az a valódi fizikai anyag, amelyből egy személy vagy dolog áll

 • "A dns a génjeink anyaga"
szinonimája:
 • anyag

2. The choicest or most essential or most vital part of some idea or experience

 • "The gist of the prosecutor's argument"
 • "The heart and soul of the republican party"
 • "The nub of the story"
  synonym:
 • kernel
 • ,
 • substance
 • ,
 • core
 • ,
 • center
 • ,
 • centre
 • ,
 • essence
 • ,
 • gist
 • ,
 • heart
 • ,
 • heart and soul
 • ,
 • inwardness
 • ,
 • marrow
 • ,
 • meat
 • ,
 • nub
 • ,
 • pith
 • ,
 • sum
 • ,
 • nitty-gritty

2. Valamilyen ötlet vagy tapasztalat legkiválóbb vagy legfontosabb vagy legfontosabb része

 • "Az ügyész érvelésének lényege"
 • "A republikánus párt szíve és lelke"
 • "A történet lényege"
szinonimája:
 • kernel,
 • anyag,
 • mag,
 • központ,
 • központ,
 • lényeg,
 • ököl,
 • szív,
 • szív és lélek,
 • befelé,
 • csontvelő,
 • hús,
 • nub,
 • pith,
 • összeg,
 • kesztyűs

3. The idea that is intended

 • "What is the meaning of this proverb?"
  synonym:
 • meaning
 • ,
 • substance

3. A szándékolt ötlet

 • "Mit jelent ez a közmondás?"
szinonimája:
 • jelentése,
 • anyag

4. Material of a particular kind or constitution

 • "The immune response recognizes invading substances"
  synonym:
 • substance

4. Adott fajta vagy alkotmány anyaga

 • "Az immunválasz felismeri a betörő anyagokat"
szinonimája:
 • anyag

5. Considerable capital (wealth or income)

 • "He is a man of means"
  synonym:
 • means
 • ,
 • substance

5. Jelentős tőke ( vagyon vagy jövedelem )

 • "Eszköz ember"
szinonimája:
 • eszköz,
 • anyag

6. What a communication that is about something is about

  synonym:
 • message
 • ,
 • content
 • ,
 • subject matter
 • ,
 • substance

6. Miről szól egy kommunikáció, amely valamiről szól

szinonimája:
 • üzenet,
 • tartalom,
 • tárgy,
 • anyag

7. A particular kind or species of matter with uniform properties

 • "Shigella is one of the most toxic substances known to man"
  synonym:
 • substance

7. Egy meghatározott fajta vagy faj, egységes tulajdonságokkal

 • "A shigella az egyik legmérgezőbb anyag, amelyet az ember ismert"
szinonimája:
 • anyag

Examples of using

Salt is a useful substance.
A só hasznos anyag.
Salt is a useful substance.
A só hasznos szubsztancia.