Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "strong" into Hungarian language

Az "erős" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Strong

[Erős]
/strɔŋ/

adjective

1. Having strength or power greater than average or expected

 • "A strong radio signal"
 • "Strong medicine"
 • "A strong man"
  synonym:
 • strong

1. Az átlagnál nagyobb vagy várható szilárdsággal vagy teljesítménnyel rendelkezik

 • "Erős rádiójel"
 • "Erős gyógyszer"
 • "Erős ember"
szinonimája:
 • erős

2. Not faint or feeble

 • "A strong odor of burning rubber"
  synonym:
 • strong

2. Nem halvány vagy gyenge

 • "Az égő gumi erős szaga"
szinonimája:
 • erős

3. Having or wielding force or authority

 • "Providing the ground soldier with increasingly potent weapons"
  synonym:
 • potent
 • ,
 • strong

3. Erővel vagy hatalommal rendelkezik vagy rendelkezik

 • "A földi katona egyre erősebb fegyverekkel való ellátása"
szinonimája:
 • erős,
 • erős

4. Having a strong physiological or chemical effect

 • "A potent toxin"
 • "Potent liquor"
 • "A potent cup of tea", "a stiff drink"
  synonym:
 • potent
 • ,
 • strong
 • ,
 • stiff

4. Erős élettani vagy kémiai hatással rendelkezik

 • "Erős toxin"
 • "Potens likőr"
 • "Erős csésze tea", "merev ital"
szinonimája:
 • erős,
 • erős,
 • merev

5. Immune to attack

 • Incapable of being tampered with
 • "An impregnable fortress"
 • "Fortifications that made the frontier inviolable"
 • "A secure telephone connection"
  synonym:
 • impregnable
 • ,
 • inviolable
 • ,
 • secure
 • ,
 • strong
 • ,
 • unassailable
 • ,
 • unattackable

5. Immunis a támadásra

 • Képtelenek megsérteni
 • "Behatolhatatlan erőd"
 • "Erődítmények, amelyek sérthetetlenné tették a határt"
 • "Biztonságos telefonkapcsolat"
szinonimája:
 • áthatolhatatlan,
 • sérthetetlen,
 • biztonságos,
 • erős,
 • unassable,
 • kifoghatatlan

6. Of good quality and condition

 • Solidly built
 • "A solid foundation"
 • "Several substantial timber buildings"
  synonym:
 • solid
 • ,
 • strong
 • ,
 • substantial

6. Jó minőségű és állapotú

 • Szilárdan épített
 • "Szilárd alap"
 • "Több jelentős faépület"
szinonimája:
 • szilárd,
 • erős,
 • jelentős

7. Of verbs not having standard (or regular) inflection

 • "`sing' is a strong verb"
  synonym:
 • strong

7. Olyan igék esetében, amelyek nem tartalmaznak szabványos ( vagy szabályos ) inflexiót

 • "Az éneklés erős ige"
szinonimája:
 • erős

8. Being distilled rather than fermented

 • Having a high alcoholic content
 • "Hard liquor"
  synonym:
 • hard
 • ,
 • strong

8. Desztillált, nem erjesztett

 • Magas alkoholtartalommal
 • "Kemény likőr"
szinonimája:
 • kemény,
 • erős

9. Freshly made or left

 • "A warm trail"
 • "The scent is warm"
  synonym:
 • strong
 • ,
 • warm

9. Frissen készített vagy hagyott

 • "Meleg nyom"
 • "Az illat meleg"
szinonimája:
 • erős,
 • meleg

10. Strong and sure

 • "A firm grasp"
 • "Gave a strong pull on the rope"
  synonym:
 • firm
 • ,
 • strong

10. Erős és biztos

 • "Határozott megértés"
 • "Erős húzást adott a kötélen"
szinonimája:
 • cég,
 • erős

Examples of using

That flower has a strong smell.
Nagyon erős illata van annak a virágnak.
Fear of communism was very strong at that time.
A kommunizmustól való félelem nagyon erős volt abban az időben.
Only build a house on strong foundations.
Csak erős alapra építs házat.