Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "strip" into Hungarian language

A "szalag" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Strip

[Csík]
/strɪp/

noun

1. A relatively long narrow piece of something

 • "He felt a flat strip of muscle"
  synonym:
 • strip

1. Egy viszonylag hosszú keskeny darab valami

 • "Lapos izomcsíkot érezte"
  szinonimája:
 • szalag

2. Artifact consisting of a narrow flat piece of material

  synonym:
 • strip
 • ,
 • slip

2. Keskeny, lapos anyagból álló tárgy

  szinonimája:
 • szalag
 • ,
 • csúszás

3. An airfield without normal airport facilities

  synonym:
 • airstrip
 • ,
 • flight strip
 • ,
 • landing strip
 • ,
 • strip

3. Repülőtér normál repülőtéri létesítmények nélkül

  szinonimája:
 • Airstrip
 • ,
 • repülési szalag
 • ,
 • leszállócsík
 • ,
 • szalag

4. A sequence of drawings telling a story in a newspaper or comic book

  synonym:
 • comic strip
 • ,
 • cartoon strip
 • ,
 • strip
 • ,
 • funnies

4. Rajzok sorozata, amely egy történetet mesél el egy újságban vagy képregényben

  szinonimája:
 • képregény
 • ,
 • rajzfilm szalag
 • ,
 • szalag
 • ,
 • funnies

5. Thin piece of wood or metal

  synonym:
 • strip

5. Vékony fa vagy fém darab

  szinonimája:
 • szalag

6. A form of erotic entertainment in which a dancer gradually undresses to music

 • "She did a strip right in front of everyone"
  synonym:
 • strip
 • ,
 • striptease
 • ,
 • strip show

6. Az erotikus szórakozás egy olyan formája, amelyben a táncos fokozatosan levetkőzik a zenéről

 • "Csíkot csinált mindenki előtt"
  szinonimája:
 • szalag
 • ,
 • sztriptíz
 • ,
 • strip show

verb

1. Take away possessions from someone

 • "The nazis stripped the jews of all their assets"
  synonym:
 • deprive
 • ,
 • strip
 • ,
 • divest

1. Vegye el vagyonát valakitől

 • "A nácik megfosztották a zsidókat minden vagyonukról"
  szinonimája:
 • megfosztja
 • ,
 • szalag
 • ,
 • leválasztás

2. Get undressed

 • "Please don't undress in front of everybody!"
 • "She strips in front of strangers every night for a living"
  synonym:
 • undress
 • ,
 • discase
 • ,
 • uncase
 • ,
 • unclothe
 • ,
 • strip
 • ,
 • strip down
 • ,
 • disrobe
 • ,
 • peel

2. Levetkőzni

 • "Kérlek, ne levetkőzzön mindenki előtt!"
 • "Minden este megélhetés céljából idegenek előtt áll"
  szinonimája:
 • levetkőz
 • ,
 • diszkáz
 • ,
 • uncase
 • ,
 • unclothe
 • ,
 • szalag
 • ,
 • lecsupaszít
 • ,
 • ruhásszekrény
 • ,
 • héja

3. Remove the surface from

 • "Strip wood"
  synonym:
 • strip

3. Távolítsa el a felületet

 • "Szalag fa"
  szinonimája:
 • szalag

4. Remove substances from by a percolating liquid

 • "Leach the soil"
  synonym:
 • leach
 • ,
 • strip

4. Távolítson el anyagokat perkoláló folyadékból

 • "Kioldja a talajt"
  szinonimája:
 • kimosódás
 • ,
 • szalag

5. Lay bare

 • "Denude a forest"
  synonym:
 • denude
 • ,
 • bare
 • ,
 • denudate
 • ,
 • strip

5. Feküdt meztelenül

 • "Erdőt csalni"
  szinonimája:
 • Denude
 • ,
 • csupasz
 • ,
 • denudate
 • ,
 • szalag

6. Steal goods

 • Take as spoils
 • "During the earthquake people looted the stores that were deserted by their owners"
  synonym:
 • plunder
 • ,
 • despoil
 • ,
 • loot
 • ,
 • reave
 • ,
 • strip
 • ,
 • rifle
 • ,
 • ransack
 • ,
 • pillage
 • ,
 • foray

6. Lopni árut

 • Vegye el, mint a romlás
 • "A földrengés során az emberek kifosztották a tulajdonosok által elhagyott üzleteket"
  szinonimája:
 • zsákmány
 • ,
 • despoil
 • ,
 • Reave
 • ,
 • szalag
 • ,
 • puska
 • ,
 • ranack
 • ,
 • pehely
 • ,
 • Foray

7. Remove all contents or possession from, or empty completely

 • "The boys cleaned the sandwich platters"
 • "The trees were cleaned of apples by the storm"
  synonym:
 • clean
 • ,
 • strip

7. Távolítsa el az összes tartalmat vagy birtokot, vagy teljesen ürítse ki

 • "A fiúk megtisztították a szendvics tálat"
 • "A fákat a vihar megtisztította az almától"
  szinonimája:
 • tiszta
 • ,
 • szalag

8. Strip the cured leaves from

 • "Strip tobacco"
  synonym:
 • strip

8. Szüntesse meg a kikeményített leveleket

 • "Sztriptíz dohány"
  szinonimája:
 • szalag

9. Remove the thread (of screws)

  synonym:
 • strip

9. Távolítsa el a csavarok ( menetét

  szinonimája:
 • szalag

10. Remove a constituent from a liquid

  synonym:
 • strip

10. Távolítson el egy összetevőt egy folyadékból

  szinonimája:
 • szalag

11. Take off or remove

 • "Strip a wall of its wallpaper"
  synonym:
 • strip
 • ,
 • dismantle

11. Vegye le vagy távolítsa el

 • "Csíkolja meg a háttérkép falát"
  szinonimája:
 • szalag
 • ,
 • szétszerelése

12. Draw the last milk (of cows)

  synonym:
 • strip

12. Húzza ki a tehenek ( utolsó tejét )

  szinonimája:
 • szalag

13. Remove (someone's or one's own) clothes

 • "The nurse quickly undressed the accident victim"
 • "She divested herself of her outdoor clothes"
 • "He disinvested himself of his garments"
  synonym:
 • strip
 • ,
 • undress
 • ,
 • divest
 • ,
 • disinvest

13. Távolítsa el a ( valakinek vagy a saját ) ruháját

 • "A nővér gyorsan levetkőzte a baleset áldozatát"
 • "Eladta magát a kültéri ruháitól"
 • "Befektette magát ruháiból"
  szinonimája:
 • szalag
 • ,
 • levetkőz
 • ,
 • leválasztás
 • ,
 • befektet