Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Stride magyar nyelvre

EnglishHungarian

Stride

/straɪd/

noun

1. A step in walking or running

  synonym:
 • pace
 • ,
 • stride
 • ,
 • tread

1. Egy lépés a séta vagy a futás során

szinonimája:
 • ütem,
 • lépésről lépésre,
 • futófelület

2. The distance covered by a step

 • "He stepped off ten paces from the old tree and began to dig"
  synonym:
 • footstep
 • ,
 • pace
 • ,
 • step
 • ,
 • stride

2. Egy lépéssel megtett távolság

 • "Tíz lépéssel kilépett a régi fáról, és ásni kezdett"
szinonimája:
 • lépésről lépésre,
 • ütem,
 • lépés,
 • lépésről lépésre

3. Significant progress (especially in the phrase "make strides")

 • "They made big strides in productivity"
  synonym:
 • stride

3. Jelentős előrelépés (, különösen a "lépéseket tegyen" ) kifejezésben

 • "Nagy lépéseket tettek a termelékenység terén"
szinonimája:
 • lépésről lépésre

verb

1. Walk with long steps

 • "He strode confidently across the hall"
  synonym:
 • stride

1. Séta hosszú lépésekkel

 • "Biztosan sétált a folyosón"
szinonimája:
 • lépésről lépésre

2. Cover or traverse by taking long steps

 • "She strode several miles towards the woods"
  synonym:
 • stride

2. Fedje le vagy haladjon át hosszú lépések megtételével

 • "Néhány mérföldre az erdő felé haladt"
szinonimája:
 • lépésről lépésre