Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stress" into Hungarian language

A "stressz" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Stress

[Stressz]
/strɛs/

noun

1. The relative prominence of a syllable or musical note (especially with regard to stress or pitch)

 • "He put the stress on the wrong syllable"
  synonym:
 • stress
 • ,
 • emphasis
 • ,
 • accent

1. A szótag vagy a hangjegy relatív kiemelkedése (, különös tekintettel a stresszre vagy a hangmagasságra )

 • "Rossz szótagra helyezte a stresszt"
  szinonimája:
 • stressz
 • ,
 • hangsúly
 • ,
 • ékezetes

2. (psychology) a state of mental or emotional strain or suspense

 • "He suffered from fatigue and emotional tension"
 • "Stress is a vasoconstrictor"
  synonym:
 • tension
 • ,
 • tenseness
 • ,
 • stress

2. ( pszichológia ) mentális vagy érzelmi feszültség vagy feszültség állapota

 • "Fáradtságot és érzelmi feszültséget szenvedett"
 • "A stressz egy vazokonstriktor"
  szinonimája:
 • feszültség
 • ,
 • feszesség
 • ,
 • stressz

3. Special emphasis attached to something

 • "The stress was more on accuracy than on speed"
  synonym:
 • stress
 • ,
 • focus

3. Különös hangsúlyt fektet valamire

 • "A stressz inkább a pontosság, mint a sebesség volt"
  szinonimája:
 • stressz
 • ,
 • fókusz

4. Difficulty that causes worry or emotional tension

 • "She endured the stresses and strains of life"
 • "He presided over the economy during the period of the greatest stress and danger"- r.j.samuelson
  synonym:
 • stress
 • ,
 • strain

4. Aggodalomra okot adó nehézség vagy érzelmi feszültség

 • "Elviselte az élet feszültségeit és törzseit"
 • "A legnagyobb stressz és veszély idején a gazdaság elnöke" - r.j.samuelson
  szinonimája:
 • stressz
 • ,
 • törzs

5. (physics) force that produces strain on a physical body

 • "The intensity of stress is expressed in units of force divided by units of area"
  synonym:
 • stress

5. ( fizika ) erő, amely megterheli a fizikai testet

 • "A stressz intenzitását erőegységekben fejezik ki, területegységekkel osztva"
  szinonimája:
 • stressz

verb

1. To stress, single out as important

 • "Dr. jones emphasizes exercise in addition to a change in diet"
  synonym:
 • stress
 • ,
 • emphasize
 • ,
 • emphasise
 • ,
 • punctuate
 • ,
 • accent
 • ,
 • accentuate

1. A stresszhez, kiemelje fontosnak

 • "„dr. jones hangsúlyozza a testmozgást az étrend megváltoztatása mellett"
  szinonimája:
 • stressz
 • ,
 • hangsúly
 • ,
 • pontozás
 • ,
 • ékezetes
 • ,
 • hangsúlyos

2. Put stress on

 • Utter with an accent
 • "In farsi, you accent the last syllable of each word"
  synonym:
 • stress
 • ,
 • accent
 • ,
 • accentuate

2. Tedd fel a stresszt

 • Kiejtés akcentussal
 • "Farsi-ban az egyes szavak utolsó szótagját hangsúlyozzuk"
  szinonimája:
 • stressz
 • ,
 • ékezetes
 • ,
 • hangsúlyos

3. Test the limits of

 • "You are trying my patience!"
  synonym:
 • try
 • ,
 • strain
 • ,
 • stress

3. Tesztelje a

 • "Megpróbálod a türelmem!"
  szinonimája:
 • próbáld ki
 • ,
 • törzs
 • ,
 • stressz

Examples of using

In Esperanto, the main stress always falls on the second-to-last syllable.
Az eszperantóban a hangsúly mindig az utolsó előtti szótagra esik.
I'm always under stress.
Állandóan stresszes vagyok.
The methods used to overcome stress are different for men and women: drinking is the major method used by men, while women deal with stress by chatting.
A stressz csökkentésének módja eltér férfiak és nők között. A férfiak fő eszköze az ivás, a nők viszont csevegéssel dolgozzák fel.