Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Straight magyar nyelvre

EnglishHungarian

Straight

/stret/

noun

1. A heterosexual person

 • Someone having a sexual orientation to persons of the opposite sex
  synonym:
 • heterosexual
 • ,
 • heterosexual person
 • ,
 • straight person
 • ,
 • straight

1. Heteroszexuális ember

 • Valaki szexuális irányultságú az ellenkező nemű személyekkel szemben
szinonimája:
 • heteroszexuális,
 • heteroszexuális ember,
 • egyenes ember,
 • egyenes

2. A poker hand with 5 consecutive cards (regardless of suit)

  synonym:
 • straight

2. Póker kéz 5 egymást követő kártyával ( öltönytől függetlenül )

szinonimája:
 • egyenes

3. A straight segment of a roadway or racecourse

  synonym:
 • straightaway
 • ,
 • straight

3. Egy út vagy versenypálya egyenes szakasza

szinonimája:
 • egyenesen,
 • egyenes

adjective

1. Successive (without a break)

 • "Sick for five straight days"
  synonym:
 • straight
 • ,
 • consecutive

1. Egymást követő ( szünet nélkül )

 • "Beteg öt egyenes napig"
szinonimája:
 • egyenes,
 • egymást követő

2. Having no deviations

 • "Straight lines"
 • "Straight roads across the desert"
 • "Straight teeth"
 • "Straight shoulders"
  synonym:
 • straight

2. Nincs eltérés

 • "Egyenes vonalak"
 • "Egyenes utak a sivatagon"
 • "Egyenes fogak"
 • "Egyenes vállak"
szinonimája:
 • egyenes

3. (of hair) having no waves or curls

 • "Her naturally straight hair hung long and silky"
  synonym:
 • straight

3. ( haj ) nincs hullám vagy fürt

 • "Természetesen egyenes haja hosszú és selymes lógott"
szinonimája:
 • egyenes

4. Erect in posture

 • "Sit straight"
 • "Stood defiantly with unbowed back"
  synonym:
 • straight
 • ,
 • unbent
 • ,
 • unbowed

4. Feláll a testtartásban

 • "Egyenesen ül"
 • "Hevesen állt meghajlítatlan háttal"
szinonimája:
 • egyenes,
 • unbent,
 • nem

5. In keeping with the facts

 • "Set the record straight"
 • "Made sure the facts were straight in the report"
  synonym:
 • straight

5. A tényekkel összhangban

 • "Egyenesen állítsa be a rekordot"
 • "Ellenőrizte, hogy a tények egyértelműek-e a jelentésben"
szinonimája:
 • egyenes

6. Characterized by honesty and fairness

 • "Straight dealing"
 • "A square deal"
  synonym:
 • straight
 • ,
 • square

6. Őszinteség és méltányosság jellemzi

 • "Egyenes üzlet"
 • "Négyzet alakú üzlet"
szinonimája:
 • egyenes,
 • négyzet

7. No longer coiled

  synonym:
 • uncoiled
 • ,
 • straight

7. Már nem tekercselt

szinonimája:
 • le nem fedve,
 • egyenes

8. Free from curves or angles

 • "A straight line"
  synonym:
 • straight

8. Görbéktől vagy szögektől mentes

 • "Egy egyenes vonal"
szinonimája:
 • egyenes

9. Neatly arranged

 • Not disorderly
 • "The room is straight now"
  synonym:
 • straight

9. Szépen elrendezve

 • Nem rendezetlen
 • "A szoba most egyenes"
szinonimája:
 • egyenes

10. Not homosexual

  synonym:
 • straight

10. Nem homoszexuális

szinonimája:
 • egyenes

11. Accurately fitted

 • Level
 • "The window frame isn't quite true"
  synonym:
 • true
 • ,
 • straight

11. Pontosan felszerelt

 • Szint
 • "Az ablakkeret nem egészen igaz"
szinonimája:
 • igaz,
 • egyenes

12. Without evasion or compromise

 • "A square contradiction"
 • "He is not being as straightforward as it appears"
  synonym:
 • square(a)
 • ,
 • straightforward
 • ,
 • straight

12. Adócsalás vagy kompromisszum nélkül

 • "Négyzetes ellentmondás"
 • "Ő nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik"
szinonimája:
 • négyzet ( a ),
 • egyértelmű,
 • egyenes

13. Without water

 • "Took his whiskey neat"
  synonym:
 • neat
 • ,
 • straight
 • ,
 • full-strength

13. Víz nélkül

 • "Ügyesen vette a whiskyt"
szinonimája:
 • ügyes,
 • egyenes,
 • teljes erő

14. Following a correct or logical method

 • "Straight reasoning"
  synonym:
 • straight

14. Helyes vagy logikus módszert követve

 • "Egyenes érvelés"
szinonimája:
 • egyenes

15. Rigidly conventional or old-fashioned

  synonym:
 • square
 • ,
 • straight

15. Mereven hagyományos vagy régimódi

szinonimája:
 • négyzet,
 • egyenes

adverb

1. Without deviation

 • "The path leads directly to the lake"
 • "Went direct to the office"
  synonym:
 • directly
 • ,
 • straight
 • ,
 • direct

1. Eltérés nélkül

 • "Az út közvetlenül a tóhoz vezet"
 • "Közvetlenül az irodába ment"
szinonimája:
 • közvetlenül,
 • egyenes,
 • közvetlen

2. In a forthright manner

 • Candidly or frankly
 • "He didn't answer directly"
 • "Told me straight out"
 • "Came out flat for less work and more pay"
  synonym:
 • directly
 • ,
 • flat
 • ,
 • straight

2. Egyenesen

 • Őszintén vagy őszintén
 • "Nem válaszolt közvetlenül"
 • "Egyenesen mondta nekem"
 • "Kevesebb munka és több fizetés miatt jött ki lakásból"
szinonimája:
 • közvetlenül,
 • lapos,
 • egyenes

3. In a straight line

 • In a direct course
 • "The road runs straight"
  synonym:
 • straight

3. Egyenes vonalban

 • Közvetlen tanfolyamon
 • "Az út egyenesen halad"
szinonimája:
 • egyenes

Examples of using

Tom couldn't keep a straight face.
Tom nem tud komoly maradni.
Also Felicja has blonde straight hair.
Felicjának is szőke egyenes haja van.
Lidia has blonde straight hair.
Lidiának szőke egyenes haja van.