Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stem" into Hungarian language

A "szár" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Stem

[szár]
/stɛm/

noun

1. (linguistics) the form of a word after all affixes are removed

 • "Thematic vowels are part of the stem"
  synonym:
 • root
 • ,
 • root word
 • ,
 • base
 • ,
 • stem
 • ,
 • theme
 • ,
 • radical

1. ( nyelvészet ) egy szó formája az összes affix eltávolítása után

 • "A tematikus magánhangzók a szár részét képezik"
szinonimája:
 • gyökér,
 • gyökér szó,
 • alap,
 • szár,
 • téma,
 • radikális

2. A slender or elongated structure that supports a plant or fungus or a plant part or plant organ

  synonym:
 • stalk
 • ,
 • stem

2. Karcsú vagy hosszúkás szerkezet, amely támogatja a növényt vagy gombát, vagy egy növényi részt vagy növényi szervet

szinonimája:
 • szár,
 • szár

3. Cylinder forming a long narrow part of something

  synonym:
 • shank
 • ,
 • stem

3. Henger, amely valami hosszú, keskeny részét képezi

szinonimája:
 • szár,
 • szár

4. The tube of a tobacco pipe

  synonym:
 • stem

4. Egy dohánycső csöve

szinonimája:
 • szár

5. Front part of a vessel or aircraft

 • "He pointed the bow of the boat toward the finish line"
  synonym:
 • bow
 • ,
 • fore
 • ,
 • prow
 • ,
 • stem

5. Hajó vagy repülőgép elülső része

 • "A hajó íját a célvonal felé mutatta"
szinonimája:
 • íj,
 • előtérbe,
 • Prow,
 • szár

6. A turn made in skiing

 • The back of one ski is forced outward and the other ski is brought parallel to it
  synonym:
 • stem turn
 • ,
 • stem

6. A síelés fordulata

 • Az egyik sí hátsó része kifelé van kényszerítve, a másik sí pedig ezzel párhuzamosan kerül
szinonimája:
 • szár fordul,
 • szár

verb

1. Grow out of, have roots in, originate in

 • "The increase in the national debt stems from the last war"
  synonym:
 • stem

1. Nőnek ki, gyökerezik, származnak

 • "Az államadósság növekedése az utolsó háborúból származik"
szinonimája:
 • szár

2. Cause to point inward

 • "Stem your skis"
  synonym:
 • stem

2. Ok arra, hogy befelé mutatjon

 • "Szár a síléced"
szinonimája:
 • szár

3. Stop the flow of a liquid

 • "Staunch the blood flow"
 • "Stem the tide"
  synonym:
 • stem
 • ,
 • stanch
 • ,
 • staunch
 • ,
 • halt

3. Állítsa le a folyadék áramlását

 • "Megragadja a véráramot"
 • "Szár az árapály"
szinonimája:
 • szár,
 • stanch,
 • Staunch,
 • megállás

4. Remove the stem from

 • "For automatic natural language processing, the words must be stemmed"
  synonym:
 • stem

4. Távolítsa el a szárot

 • "Az automatikus természetes nyelvfeldolgozáshoz a szavakat meg kell akadályozni"
szinonimája:
 • szár