Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stay" into Hungarian language

A "maradj" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Stay

[Tartózkodás]
/ste/

noun

1. Continuing or remaining in a place or state

 • "They had a nice stay in paris"
 • "A lengthy hospital stay"
 • "A four-month stay in bankruptcy court"
  synonym:
 • stay

1. Folytatva vagy maradva egy helyen vagy államban

 • "Kellemes időtöltést tartottak párizsban"
 • "Hosszú kórházi tartózkodás"
 • "Négy hónapos tartózkodás a csődbíróságon"
  szinonimája:
 • maradj

2. The state of inactivity following an interruption

 • "The negotiations were in arrest"
 • "Held them in check"
 • "During the halt he got some lunch"
 • "The momentary stay enabled him to escape the blow"
 • "He spent the entire stop in his seat"
  synonym:
 • arrest
 • ,
 • check
 • ,
 • halt
 • ,
 • hitch
 • ,
 • stay
 • ,
 • stop
 • ,
 • stoppage

2. Az inaktivitás állapota megszakítás után

 • "A tárgyalások letartóztattak"
 • "Ellenőrzés alatt tartotta őket"
 • "A megállás során ebédelt"
 • "A pillanatnyi tartózkodás lehetővé tette számára, hogy elkerülje a csapást"
 • "Az egész megállót a székében töltötte"
  szinonimája:
 • letartóztatás
 • ,
 • jelölje be
 • ,
 • megállás
 • ,
 • akadály
 • ,
 • maradj
 • ,
 • leállás

3. A judicial order forbidding some action until an event occurs or the order is lifted

 • "The supreme court has the power to stay an injunction pending an appeal to the whole court"
  synonym:
 • stay

3. Bírósági végzés, amely valamely intézkedést megtilt, amíg esemény meg nem történik, vagy a végzés megszűnik

 • "A legfelsőbb bíróság hatáskörébe tartozik a végzés felfüggesztése az egész bírósághoz benyújtott fellebbezésig"
  szinonimája:
 • maradj

4. A thin strip of metal or bone that is used to stiffen a garment (e.g. a corset)

  synonym:
 • stay

4. Vékony fém- vagy csontcsík, amelyet egy ruhadarab merevítésére használnak ( pl. fűző )

  szinonimája:
 • maradj

5. (nautical) brace consisting of a heavy rope or wire cable used as a support for a mast or spar

  synonym:
 • stay

5. ( tengeri ) merevítő, amely nehéz kötélből vagy huzalkábelből áll, amelyet árboc vagy spar támasztására használnak

  szinonimája:
 • maradj

verb

1. Stay the same

 • Remain in a certain state
 • "The dress remained wet after repeated attempts to dry it"
 • "Rest assured"
 • "Stay alone"
 • "He remained unmoved by her tears"
 • "The bad weather continued for another week"
  synonym:
 • stay
 • ,
 • remain
 • ,
 • rest

1. Maradj ugyanaz

 • Bizonyos állapotban maradnak
 • "A ruha nedves maradt, miután többször megpróbálta kiszáradni"
 • "Biztos lehetsz benne"
 • "Egyedül maradni"
 • "Könnyei nem voltak mozdulatlanul"
 • "A rossz időjárás még egy hétig folytatódott"
  szinonimája:
 • maradj
 • ,
 • marad
 • ,
 • pihenés

2. Stay put (in a certain place)

 • "We are staying in detroit
 • We are not moving to cincinnati"
 • "Stay put in the corner here!"
 • "Stick around and you will learn something!"
  synonym:
 • stay
 • ,
 • stick
 • ,
 • stick around
 • ,
 • stay put

2. Maradjon ( egy bizonyos helyen )

 • "Detroitban maradunk
 • Nem költözünk cincinnati-ba"
 • "Maradj itt a sarokban!"
 • "Ragaszkodj, és megtanulsz valamit!"
  szinonimája:
 • maradj
 • ,
 • bot
 • ,
 • botlik

3. Dwell

 • "You can stay with me while you are in town"
 • "Stay a bit longer--the day is still young"
  synonym:
 • bide
 • ,
 • abide
 • ,
 • stay

3. Lakik

 • "Velem maradhat, amíg a városban vagy"
 • "Maradj egy kicsit hosszabb ideig - a nap még fiatal"
  szinonimája:
 • bide
 • ,
 • betart
 • ,
 • maradj

4. Continue in a place, position, or situation

 • "After graduation, she stayed on in cambridge as a student adviser"
 • "Stay with me, please"
 • "Despite student protests, he remained dean for another year"
 • "She continued as deputy mayor for another year"
  synonym:
 • stay
 • ,
 • stay on
 • ,
 • continue
 • ,
 • remain

4. Folytassa egy helyen, helyzetben vagy helyzetben

 • "A diploma megszerzése után cambridge-ben maradt hallgatói tanácsadóként"
 • "Maradj velem, kérem"
 • "A hallgatói tiltakozások ellenére egy évig dékán maradt"
 • "Egy évig folytatta polgármester-helyettesként"
  szinonimája:
 • maradj
 • ,
 • maradj tovább
 • ,
 • folytat
 • ,
 • marad

5. Remain behind

 • "I had to stay at home and watch the children"
  synonym:
 • stay

5. Maradj hátra

 • "Otthon kellett maradnom és figyelnem a gyerekeket"
  szinonimája:
 • maradj

6. Stop or halt

 • "Please stay the bloodshed!"
  synonym:
 • stay
 • ,
 • detain
 • ,
 • delay

6. Állj meg vagy állj meg

 • "Kérem, maradjon a vérontás!"
  szinonimája:
 • maradj
 • ,
 • fogva tartás
 • ,
 • késés

7. Stay behind

 • "The smell stayed in the room"
 • "The hostility remained long after they made up"
  synonym:
 • persist
 • ,
 • remain
 • ,
 • stay

7. Maradj mögött

 • "A szaga a szobában maradt"
 • "Az ellenség sokáig megmaradt, miután kitalálták"
  szinonimája:
 • továbbra is fennáll
 • ,
 • marad
 • ,
 • maradj

8. Hang on during a trial of endurance

 • "Ride out the storm"
  synonym:
 • last out
 • ,
 • stay
 • ,
 • ride out
 • ,
 • outride

8. Lógni a kitartás tárgyalása során

 • "Kiszabadulni a viharból"
  szinonimája:
 • utolsó ki
 • ,
 • maradj
 • ,
 • kifelé
 • ,
 • outride

9. Stop a judicial process

 • "The judge stayed the execution order"
  synonym:
 • stay

9. Állítsa le a bírósági eljárást

 • "A bíró felfüggesztette a végrehajtási végzést"
  szinonimája:
 • maradj

10. Fasten with stays

  synonym:
 • stay

10. Rögzítse a tartókkal

  szinonimája:
 • maradj

11. Overcome or allay

 • "Quell my hunger"
  synonym:
 • quell
 • ,
 • stay
 • ,
 • appease

11. Legyőzni vagy enyhíteni

 • "Elfojtani az éhség"
  szinonimája:
 • Quell
 • ,
 • maradj
 • ,
 • nyugtalanítja

Examples of using

How long are you going to stay in Boston?
Mennyi ideig leszel Bostonban?
In which room would you like to stay?
Melyik szobában akarsz aludni?
He let me stay for a night.
Megengedte, hogy maradjak egy éjszakára.