Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "status" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „státusz“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Status

[Állapot]
/stætəs/

noun

1. The relative position or standing of things or especially persons in a society

 • "He had the status of a minor"
 • "The novel attained the status of a classic"
 • "Atheists do not enjoy a favorable position in american life"
  synonym:
 • status
 • ,
 • position

1. A dolgok vagy különösen a személyek relatív helyzete vagy helyzete egy társadalomban

 • "„kiskorú státusza volt“"
 • "„a regény klasszikus státuszt kapott“"
 • "„az ateisták nem élveznek kedvező pozíciót az amerikai életben“"
  szinonimája:
 • státusz
 • ,
 • pozíció

2. A state at a particular time

 • "A condition (or state) of disrepair"
 • "The current status of the arms negotiations"
  synonym:
 • condition
 • ,
 • status

2. Egy állam egy adott időpontban

 • "„romlott állapot (vagy állapot)“"
 • "„a fegyverkezési tárgyalások jelenlegi állása“"
  szinonimája:
 • feltétel
 • ,
 • státusz

Examples of using

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.
Továbbá ne legyen semmiféle megkülönböztetés annak az országnak vagy területnek a politikai, igazságszolgáltatási vagy nemzetközi státusa alapján, amelyhez az adott személy tartozik, tekintet nélkül arra, hogy az független, gyámság alatt áll, nincs önigazgatása, vagy szuverenitása bármely módon korlátozott.