Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Station magyar nyelvre

EnglishHungarian

Station

/steʃən/

noun

1. A facility equipped with special equipment and personnel for a particular purpose

 • "He started looking for a gas station"
 • "The train pulled into the station"
  synonym:
 • station

1. Egy speciális felszereléssel és személyzettel felszerelt létesítmény egy adott célra

 • "Elkezdett benzinkútot keresni"
 • "A vonat behúzta az állomást"
szinonimája:
 • állomás

2. Proper or designated social situation

 • "He overstepped his place"
 • "The responsibilities of a man in his station"
 • "Married above her station"
  synonym:
 • place
 • ,
 • station

2. Megfelelő vagy kijelölt társadalmi helyzet

 • "Túllépte a helyét"
 • "Egy ember felelőssége az állomásán"
 • "Az állomás felett házasodott"
szinonimája:
 • hely,
 • állomás

3. (nautical) the location to which a ship or fleet is assigned for duty

  synonym:
 • station

3. ( tengeri ) az a hely, ahová egy hajót vagy flottát szolgálatba rendeltek

szinonimája:
 • állomás

4. The position where someone (as a guard or sentry) stands or is assigned to stand

 • "A soldier manned the entrance post"
 • "A sentry station"
  synonym:
 • post
 • ,
 • station

4. Az a helyzet, ahol valaki ( őrként vagy őrként ) áll, vagy állásra van rendelve

 • "Egy katona vezette a bejáratot"
 • "Őrállomás"
szinonimája:
 • post,
 • állomás

5. The frequency assigned to a broadcasting station

  synonym:
 • station

5. A műsorszóró állomáshoz rendelt frekvencia

szinonimája:
 • állomás

verb

1. Assign to a station

  synonym:
 • station
 • ,
 • post
 • ,
 • send
 • ,
 • place

1. Hozzárendelni egy állomáshoz

szinonimája:
 • állomás,
 • post,
 • küld,
 • hely

Examples of using

Be at the train station at eleven sharp.
Pontban tizenegykor legyél a vasútállomáson.
I have to pick him up from the station.
El kell érte mennem az állomásra.
I have to be at the station at three o'clock.
Három órakor az állomáson kell lennem.