Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Sport magyar nyelvre

EnglishHungarian

Sport

/spɔrt/

noun

1. An active diversion requiring physical exertion and competition

  synonym:
 • sport
 • ,
 • athletics

1. Aktív elterelés, amely fizikai erőfeszítést és versenyt igényel

szinonimája:
 • sport,
 • atlétika

2. The occupation of athletes who compete for pay

  synonym:
 • sport

2. A fizetésért versenyző sportolók foglalkozása

szinonimája:
 • sport

3. (maine colloquial) a temporary summer resident of maine

  synonym:
 • sport
 • ,
 • summercater

3. ( tengeri közbeszéd ) ideiglenes nyári lakos maine-ban

szinonimája:
 • sport,
 • nyári

4. A person known for the way she (or he) behaves when teased or defeated or subjected to trying circumstances

 • "A good sport"
 • "A poor sport"
  synonym:
 • sport

4. Egy olyan személy, aki ismert arról, hogy miként viselkedik, ha ugratják, legyőzik, vagy próbálkozási körülményeknek vetik alá

 • "Jó sport"
 • "Szegény sport"
szinonimája:
 • sport

5. Someone who engages in sports

  synonym:
 • sport
 • ,
 • sportsman
 • ,
 • sportswoman

5. Valaki, aki sportol

szinonimája:
 • sport,
 • sportoló,
 • sportoló

6. (biology) an organism that has characteristics resulting from chromosomal alteration

  synonym:
 • mutant
 • ,
 • mutation
 • ,
 • variation
 • ,
 • sport

6. ( biológia ) olyan szervezet, amelynek jellemzői a kromoszóma megváltozása

szinonimája:
 • mutáns,
 • mutáció,
 • variáció,
 • sport

7. Verbal wit or mockery (often at another's expense but not to be taken seriously)

 • "He became a figure of fun"
 • "He said it in sport"
  synonym:
 • fun
 • ,
 • play
 • ,
 • sport

7. Verbális szellem vagy gúnyolódás ( gyakran mások költségére, de nem szabad komolyan venni )

 • "Szórakoztató alakmá vált"
 • "Mondta a sportban"
szinonimája:
 • móka,
 • játék,
 • sport

verb

1. Wear or display in an ostentatious or proud manner

 • "She was sporting a new hat"
  synonym:
 • sport
 • ,
 • feature
 • ,
 • boast

1. Viseljen vagy jelenítsen meg látszólag vagy büszkén

 • "Új kalapot sportolt"
szinonimája:
 • sport,
 • funkció,
 • dicsekedni

2. Play boisterously

 • "The children frolicked in the garden"
 • "The gamboling lambs in the meadows"
 • "The toddlers romped in the playroom"
  synonym:
 • frolic
 • ,
 • lark
 • ,
 • rollick
 • ,
 • skylark
 • ,
 • disport
 • ,
 • sport
 • ,
 • cavort
 • ,
 • gambol
 • ,
 • frisk
 • ,
 • romp
 • ,
 • run around
 • ,
 • lark about

2. Játszani fecsegve

 • "A gyerekek a kertben rohantak"
 • "A réten játszó bárányok"
 • "A kisgyermekek a játszószobában rohantak"
szinonimája:
 • Froilic,
 • cápa,
 • rollick,
 • Skylark,
 • diszport,
 • sport,
 • cavort,
 • Gambol,
 • frisk,
 • romp,
 • futni,
 • cápa

Examples of using

Soccer is my favorite sport.
A futball a kedvenc sportom.
It's a very dangerous sport, where a slight mistake can lead to serious injury.
Nagyon veszélyes sport, ahol egy kis hiba is súlyos sérüléshez vezethet.
Baseball is by far the most popular sport in Japan.
A baseball messze a legnépszerűbb sport Japánban.