Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "special" into Hungarian language

A "különleges" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Special

[Különleges]
/spɛʃəl/

noun

1. A special offering (usually temporary and at a reduced price) that is featured in advertising

 • "They are having a special on pork chops"
  synonym:
 • special

1. Speciális ajánlat ( általában ideiglenes és kedvezményes áron ), amely szerepel a reklámban

 • "Különféle sertésborda van"
  szinonimája:
 • különleges

2. A dish or meal given prominence in e.g. a restaurant

  synonym:
 • special

2. Egy étel vagy étkezés, amely kiemelkedő szerepet játszik pl. egy étterem

  szinonimája:
 • különleges

3. A television production that features a particular person or work or topic

 • "The last of a series of bbc specials on iran is being shown tonight"
  synonym:
 • special

3. Televíziós produkció, amely egy adott személyt, munkát vagy témát mutat be

 • "Ma este bemutatják az iránról szóló bbc akciók sorozatának utolsó részét"
  szinonimája:
 • különleges

adjective

1. Unique or specific to a person or thing or category

 • "The particular demands of the job"
 • "Has a particular preference for chinese art"
 • "A peculiar bond of sympathy between them"
 • "An expression peculiar to canadians"
 • "Rights peculiar to the rich"
 • "The special features of a computer"
 • "My own special chair"
  synonym:
 • particular(a)
 • ,
 • peculiar(a)
 • ,
 • special(a)

1. Személyre, dologra vagy kategóriára jellemző vagy egyedi

 • "A munka különleges igényei"
 • "Különös előnyben részesíti a kínai művészetet"
 • "Különös együttérzés köteléke közöttük"
 • "A kanadaiak sajátos kifejezése"
 • "A gazdagokra jellemző jogok"
 • "A számítógép különleges tulajdonságai"
 • "Saját különleges szék"
  szinonimája:
 • különösen ( a )
 • ,
 • sajátos ( a )
 • ,
 • speciális ( a )

2. For a special service or occasion

 • "A special correspondent"
 • "A special adviser to the committee"
 • "Had to get special permission for the event"
  synonym:
 • special

2. Különleges szolgáltatásra vagy alkalomra

 • "Különleges tudósító"
 • "A bizottság különleges tanácsadója"
 • "Külön engedélyt kellett kapnia az eseményre"
  szinonimája:
 • különleges

3. Surpassing what is common or usual or expected

 • "He paid especial attention to her"
 • "Exceptional kindness"
 • "A matter of particular and unusual importance"
 • "A special occasion"
 • "A special reason to confide in her"
 • "What's so special about the year 2000?"
  synonym:
 • especial(a)
 • ,
 • exceptional
 • ,
 • particular(a)
 • ,
 • special

3. Meghaladja azt, ami általános vagy szokásos vagy várható

 • "Különös figyelmet fordított rá"
 • "Kivételes kedvesség"
 • "Különös és szokatlan jelentőségű kérdés"
 • "Különleges alkalom"
 • "Különleges ok arra, hogy bízzon benne"
 • "Mi olyan különleges a 2000-es évben?"
  szinonimája:
 • különleges ( a )
 • ,
 • kivételes
 • ,
 • különösen ( a )
 • ,
 • különleges

4. Adapted to or reserved for a particular purpose

 • "A special kind of paint"
 • "A special medication for arthritis"
  synonym:
 • special

4. Egy adott célra adaptálva vagy fenntartva

 • "Különféle festék"
 • "Különleges gyógyszer az ízületi gyulladáshoz"
  szinonimája:
 • különleges

5. Having a specific function or scope

 • "A special (or specific) role in the mission"
  synonym:
 • limited
 • ,
 • special

5. Meghatározott funkcióval vagy hatókörrel rendelkezik

 • "Különleges ( vagy speciális ) szerep a misszióban"
  szinonimája:
 • korlátozott
 • ,
 • különleges

6. First and most important

 • "His special interest is music"
 • "She gets special (or particular) satisfaction from her volunteer work"
  synonym:
 • particular
 • ,
 • special

6. Első és legfontosabb

 • "Különös érdeklődése a zene"
 • "Különleges ( vagy különleges ) elégedettséget kap önkéntes munkájából"
  szinonimája:
 • különös
 • ,
 • különleges

7. Added to a regular schedule

 • "A special holiday flight"
 • "Put on special buses for the big game"
  synonym:
 • extra
 • ,
 • special

7. Hozzáadva a rendes ütemtervhez

 • "Különleges ünnepi repülés"
 • "Tegyen speciális buszokat a nagy játékhoz"
  szinonimája:
 • extra
 • ,
 • különleges

Examples of using

She wants something very special for her birthday.
Valami nagyon különlegeset szeretne a születésnapjára.
Nothing special.
Semmi különös.
You have to pay special attention to what you eat and drink.
Különösen figyelned kell arra, hogy mit eszel és iszol.