Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Song magyar nyelvre

EnglishHungarian

Song

/sɔŋ/

noun

1. A short musical composition with words

 • "A successful musical must have at least three good songs"
  synonym:
 • song
 • ,
 • vocal

1. Egy rövid zenei kompozíció szavakkal

 • "A sikeres zenenek legalább három jó dallal kell rendelkeznie"
szinonimája:
 • dal,
 • vokális

2. A distinctive or characteristic sound

 • "The song of bullets was in the air"
 • "The song of the wind"
 • "The wheels sang their song as the train rocketed ahead"
  synonym:
 • song

2. Megkülönböztető vagy jellemző hang

 • "A golyók éneke a levegőben volt"
 • "A szél dal"
 • "A kerekek énekelték a dalukat, amikor a vonat előrehaladt"
szinonimája:
 • dal

3. The act of singing

 • "With a shout and a song they marched up to the gates"
  synonym:
 • song
 • ,
 • strain

3. Az ének cselekedete

 • "Kiáltással és dallal felmentek a kapukhoz"
szinonimája:
 • dal,
 • törzs

4. The characteristic sound produced by a bird

 • "A bird will not learn its song unless it hears it at an early age"
  synonym:
 • birdcall
 • ,
 • call
 • ,
 • birdsong
 • ,
 • song

4. A madár által keltett jellegzetes hang

 • "Egy madár csak akkor tanulja meg dalát, ha már korán meghallja"
szinonimája:
 • madárhívás,
 • hívás,
 • madárdal,
 • dal

5. A very small sum

 • "He bought it for a song"
  synonym:
 • song

5. Egy nagyon kis összeg

 • "Egy dalért vásárolta"
szinonimája:
 • dal

6. The imperial dynasty of china from 960 to 1279

 • Noted for art and literature and philosophy
  synonym:
 • Sung
 • ,
 • Sung dynasty
 • ,
 • Song
 • ,
 • Song dynasty

6. Kína császári dinasztia 960 és 1279 között

 • A művészet, az irodalom és a filozófia szempontjából
szinonimája:
 • Sung,
 • Sung-dinasztia,
 • Dal,
 • Daldinasztia

Examples of using

I sang a song.
Énekeltem egy dalt.
I sing a song.
Éneklek egy éneket.
I don't know this song.
Nem ismerem ezt a dalt.