Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "smoke" into Hungarian language

A "füst" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Smoke

[Füst]
/smoʊk/

noun

1. A cloud of fine particles suspended in a gas

  synonym:
 • smoke
 • ,
 • fume

1. Egy finom részecskék felhője szuszpendálva egy gázban

  szinonimája:
 • füst

2. A hot vapor containing fine particles of carbon being produced by combustion

 • "The fire produced a tower of black smoke that could be seen for miles"
  synonym:
 • smoke
 • ,
 • smoking

2. Égés útján előállított finom szénrészecskéket tartalmazó forró gőz

 • "A tűz fekete füst tornyát hozta létre, amely mérföldekig látható volt"
  szinonimája:
 • füst
 • ,
 • dohányzás

3. An indication of some hidden activity

 • "With all that smoke there must be a fire somewhere"
  synonym:
 • smoke

3. Valamilyen rejtett tevékenység jelzése

 • "Mindazzal a füsttel valahol tűznek kell lennie"
  szinonimája:
 • füst

4. Something with no concrete substance

 • "His dreams all turned to smoke"
 • "It was just smoke and mirrors"
  synonym:
 • smoke

4. Valami konkrét anyag nélkül

 • "Az álmai mind füstölni fordultak"
 • "Csak füst és tükrök voltak"
  szinonimája:
 • füst

5. Tobacco leaves that have been made into a cylinder

  synonym:
 • roll of tobacco
 • ,
 • smoke

5. Hengerré készített dohánylevelek

  szinonimája:
 • dohánytekercs
 • ,
 • füst

6. Street names for marijuana

  synonym:
 • pot
 • ,
 • grass
 • ,
 • green goddess
 • ,
 • dope
 • ,
 • weed
 • ,
 • gage
 • ,
 • sess
 • ,
 • sens
 • ,
 • smoke
 • ,
 • skunk
 • ,
 • locoweed
 • ,
 • Mary Jane

6. A marihuána utcanevei

  szinonimája:
 • pot
 • ,
 • ,
 • zöld istennő
 • ,
 • dope
 • ,
 • gyom
 • ,
 • gage
 • ,
 • sess
 • ,
 • érzék
 • ,
 • füst
 • ,
 • Skunk
 • ,
 • locoweed
 • ,
 • Mary Jane

7. The act of smoking tobacco or other substances

 • "He went outside for a smoke"
 • "Smoking stinks"
  synonym:
 • smoke
 • ,
 • smoking

7. Dohány vagy más anyagok dohányzása

 • "Kint ment füstölni"
 • "Dohányzás büdös"
  szinonimája:
 • füst
 • ,
 • dohányzás

8. (baseball) a pitch thrown with maximum velocity

 • "He swung late on the fastball"
 • "He showed batters nothing but smoke"
  synonym:
 • fastball
 • ,
 • heater
 • ,
 • smoke
 • ,
 • hummer
 • ,
 • bullet

8. ( baseball ) maximális sebességgel dobott hangmagasság

 • "Későn megfordult a gyorsgolyón"
 • "Nem mutatott tésztát, csak füstöt"
  szinonimája:
 • gyorsgolyó
 • ,
 • melegítő
 • ,
 • füst
 • ,
 • hummer
 • ,
 • golyó

verb

1. Inhale and exhale smoke from cigarettes, cigars, pipes

 • "We never smoked marijuana"
 • "Do you smoke?"
  synonym:
 • smoke

1. Belélegzi és kilégzi a cigaretták, szivarok, csövek füstjét

 • "Soha nem dohányzott a marihuána"
 • "Füstölsz?"
  szinonimája:
 • füst

2. Emit a cloud of fine particles

 • "The chimney was fuming"
  synonym:
 • fume
 • ,
 • smoke

2. Finom részecskék felhőjét bocsátja ki

 • "A kémény füstöl"
  szinonimája:
 • füst

Examples of using

The smoke from factories hung over the town.
A gyárak füstje a városra borult.
You can smoke here.
Itt dohányozhat.
You ought not to smoke so much.
Nem kellene ennyit dohányoznia.