Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slight" into Hungarian language

A "kissé" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Slight

[Enyhe]
/slaɪt/

noun

1. A deliberate discourteous act (usually as an expression of anger or disapproval)

  synonym:
 • rebuff
 • ,
 • slight

1. Szándékos kíméletlen cselekedet ( általában harag vagy elutasítás kifejezéseként )

szinonimája:
 • rebuff,
 • enyhe

verb

1. Pay no attention to, disrespect

 • "She cold-shouldered her ex-fiance"
  synonym:
 • slight
 • ,
 • cold-shoulder

1. Ne figyeljen rá, tiszteletlen

 • "Hideg vállú volt vőlegénye"
szinonimája:
 • enyhe,
 • hideg váll

adjective

1. (quantifier used with mass nouns) small in quantity or degree

 • Not much or almost none or (with `a') at least some
 • "Little rain fell in may"
 • "Gave it little thought"
 • "Little time is left"
 • "We still have little money"
 • "A little hope remained"
 • "There's slight chance that it will work"
 • "There's a slight chance it will work"
  synonym:
 • little(a)
 • ,
 • slight

1. ( mennyiségi vagy fokos tömeg főnevekkel használt kvantifikátor ) kicsi

 • Nem sok vagy szinte semmi, vagy ( `a ') -val legalább néhány
 • "Kis eső esett májusban"
 • "Kevés gondolatot adott neki"
 • "Kevés idő van hátra"
 • "Még mindig kevés pénzünk van"
 • "Maradt egy kis remény"
 • "Kevés esély van arra, hogy működni fog"
 • "Van egy kis esély, hogy működni fog"
szinonimája:
 • kevés ( a ),
 • enyhe

2. Lacking substance or significance

 • "Slight evidence"
 • "A tenuous argument"
 • "A thin plot"
 • A fragile claim to fame"
  synonym:
 • flimsy
 • ,
 • fragile
 • ,
 • slight
 • ,
 • tenuous
 • ,
 • thin

2. Nincs anyag vagy jelentőség

 • "Kissé bizonyítékok"
 • "Egy nehéz érv"
 • "Egy vékony telek"
 • Törékeny hírnév"
szinonimája:
 • flimsy,
 • törékeny,
 • enyhe,
 • nehézkes,
 • vékony

3. Being of delicate or slender build

 • "She was slender as a willow shoot is slender"- frank norris
 • "A slim girl with straight blonde hair"
 • "Watched her slight figure cross the street"
  synonym:
 • slender
 • ,
 • slight
 • ,
 • slim
 • ,
 • svelte

3. Finom vagy karcsú felépítésű

 • "Karcsú volt, mivel a fűzfenyő karcsú" - frank norris
 • "Egy karcsú lány, egyenes szőke hajjal"
 • "Nézte, ahogy kis alakja keresztezi az utcát"
szinonimája:
 • karcsú,
 • enyhe,
 • karcsú,
 • szánkó

Examples of using

It seems I have a slight cold.
Úgy tűnik kissé megfáztam.
Note that we work with a slight generalization of the original definition.
Megjegyzendő, hogy az eredeti definíció egy kis általánosításával dolgoztunk.
It's a very dangerous sport, where a slight mistake can lead to serious injury.
Nagyon veszélyes sport, ahol egy kis hiba is súlyos sérüléshez vezethet.