Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Slice magyar nyelvre

EnglishHungarian

Slice

/slaɪs/

noun

1. A share of something

 • "A slice of the company's revenue"
  synonym:
 • slice
 • ,
 • piece

1. Egy rész valami

 • "Egy szelet a társaság bevételéből"
szinonimája:
 • szelet,
 • darab

2. A serving that has been cut from a larger portion

 • "A piece of pie"
 • "A slice of bread"
  synonym:
 • piece
 • ,
 • slice

2. Egy nagyobb adagból levágott adag

 • "Egy darab pite"
 • "Egy szelet kenyér"
szinonimája:
 • darab,
 • szelet

3. A wound made by cutting

 • "He put a bandage over the cut"
  synonym:
 • cut
 • ,
 • gash
 • ,
 • slash
 • ,
 • slice

3. Vágással készített seb

 • "Kötést tett a vágás fölé"
szinonimája:
 • vágott,
 • gash,
 • perjel,
 • szelet

4. A golf shot that curves to the right for a right-handed golfer

 • "He took lessons to cure his slicing"
  synonym:
 • slice
 • ,
 • fade
 • ,
 • slicing

4. Egy golf lövés, amely jobbra kanyarodik a jobbkezes golfozó számára

 • "Órákat vett a szeletelés gyógyítására"
szinonimája:
 • szelet,
 • elhalványul,
 • szeletelés

5. A thin flat piece cut off of some object

  synonym:
 • slice

5. Egy tárgy vékony, lapos darabja levágva

szinonimája:
 • szelet

6. A spatula for spreading paint or ink

  synonym:
 • slice

6. Spatula festék vagy tinta terjesztésére

szinonimája:
 • szelet

verb

1. Make a clean cut through

 • "Slit her throat"
  synonym:
 • slit
 • ,
 • slice

1. Végezzen tiszta vágást

 • "Megvágja a torkát"
szinonimája:
 • hasított,
 • szelet

2. Hit a ball and put a spin on it so that it travels in a different direction

  synonym:
 • slice

2. Eltalál egy labdát, és tegyen rá egy centrifugálást, hogy más irányba haladjon

szinonimája:
 • szelet

3. Cut into slices

 • "Slice the salami, please"
  synonym:
 • slice
 • ,
 • slice up

3. Szeletekre vágva

 • "Szeletelje a szalámi, kérlek"
szinonimája:
 • szelet,
 • szeletelje fel

4. Hit a ball so that it causes a backspin

  synonym:
 • slice

4. Eltalálja a labdát úgy, hogy hátulról forduljon elő

szinonimája:
 • szelet