Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Si magyar nyelvre

EnglishHungarian

Si

/si/

noun

1. A tetravalent nonmetallic element

 • Next to oxygen it is the most abundant element in the earth's crust
 • Occurs in clay and feldspar and granite and quartz and sand
 • Used as a semiconductor in transistors
  synonym:
 • silicon
 • ,
 • Si
 • ,
 • atomic number 14

1. Tetravalens nemfémes elem

 • Az oxigén mellett ez a földkéreg legszélesebb eleme
 • Előfordul agyagban és földpátban, gránitban, kvarcban és homokban
 • Tranzisztorokban félvezetőként használják
szinonimája:
 • szilícium,
 • Si,
 • atomszám 14

2. A complete metric system of units of measurement for scientists

 • Fundamental quantities are length (meter) and mass (kilogram) and time (second) and electric current (ampere) and temperature (kelvin) and amount of matter (mole) and luminous intensity (candela)
 • "Today the united states is the only country in the world not totally committed to the systeme international d'unites"
  synonym:
 • Systeme International d'Unites
 • ,
 • Systeme International
 • ,
 • SI system
 • ,
 • SI
 • ,
 • SI unit
 • ,
 • International System of Units
 • ,
 • International System

2. A mérőegységek teljes metrikus rendszere a tudósok számára

 • Az alapvető mennyiségek a hosszúság ( méter ) és a tömeg ( kilogramm ) és az idő ( másodperc ) és az elektromos áram ( ampere ) és a hőmérséklet ( kevin ) anyag és fényintenzitás 1
 • "Ma az egyesült államok az egyetlen ország a világon, amely nem teljes mértékben elkötelezett a systeme international d'unites mellett"
szinonimája:
 • Systeme International d'Unites,
 • Systeme International,
 • SI rendszer,
 • SI,
 • SI egység,
 • Egységek Nemzetközi Rendszere,
 • Nemzetközi Rendszer

3. The syllable naming the seventh (subtonic) note of any musical scale in solmization

  synonym:
 • ti
 • ,
 • te
 • ,
 • si

3. A szolírozás során bármely zenei skála hetedik ( szubtonikus ) jegyzetét elnevező szótag

szinonimája:
 • ti,
 • te,
 • si