Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shine" into Hungarian language

A "ragyog" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Shine

[Ragyogás]
/ʃaɪn/

noun

1. The quality of being bright and sending out rays of light

  synonym:
 • radiance
 • ,
 • radiancy
 • ,
 • shine
 • ,
 • effulgence
 • ,
 • refulgence
 • ,
 • refulgency

1. A fényesség és a fénysugarak kiszivárgásának minősége

  szinonimája:
 • ragyogás
 • ,
 • ragyog
 • ,
 • kiürülés
 • ,
 • refulgencia
 • ,
 • vészhelyzet

verb

1. Be bright by reflecting or casting light

 • "Drive carefully--the wet road reflects"
  synonym:
 • reflect
 • ,
 • shine

1. Fényvisszaverő vagy öntő fény által fényesnek kell lennie

 • "Vigyázzon - a nedves út tükrözi"
  szinonimája:
 • visszaverődik
 • ,
 • ragyog

2. Emit light

 • Be bright, as of the sun or a light
 • "The sun shone bright that day"
 • "The fire beamed on their faces"
  synonym:
 • shine
 • ,
 • beam

2. Fényt bocsát ki

 • Legyen fényes, mint a nap vagy a fény
 • "A nap fényesen ragyogott azon a napon"
 • "A tűz az arcukon sugárzott"
  szinonimája:
 • ragyog
 • ,
 • sugárnyaláb

3. Be shiny, as if wet

 • "His eyes were glistening"
  synonym:
 • glitter
 • ,
 • glisten
 • ,
 • glint
 • ,
 • gleam
 • ,
 • shine

3. Legyen fényes, mintha nedves

 • "A szeme csillogott"
  szinonimája:
 • csillogás
 • ,
 • Glisten
 • ,
 • ragyog

4. Be distinguished or eminent

 • "His talent shines"
  synonym:
 • shine

4. Megkülönböztethető vagy kiemelkedő

 • "Tehetsége ragyog"
  szinonimája:
 • ragyog

5. Be clear and obvious

 • "A shining example"
  synonym:
 • shine

5. Legyen világos és nyilvánvaló

 • "Ragyogó példa"
  szinonimája:
 • ragyog

6. Have a complexion with a strong bright color, such as red or pink

 • "Her face glowed when she came out of the sauna"
  synonym:
 • glow
 • ,
 • beam
 • ,
 • radiate
 • ,
 • shine

6. Arcszíne erős, élénk színű, például piros vagy rózsaszín

 • "Arca ragyogott, amikor kijött a szaunából"
  szinonimája:
 • ragyog
 • ,
 • sugárnyaláb
 • ,
 • sugárzik

7. Throw or flash the light of (a lamp)

 • "Shine the light on that window, please"
  synonym:
 • shine

7. Dobja el vagy villogjon a ( lámpa ) fényében

 • "Ragyogjon az ablakon, kérem"
  szinonimája:
 • ragyog

8. Touch or seem as if touching visually or audibly

 • "Light fell on her face"
 • "The sun shone on the fields"
 • "The light struck the golden necklace"
 • "A strange sound struck my ears"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • shine
 • ,
 • strike

8. Érintse meg vagy úgy tűnik, mintha vizuálisan vagy hallhatóan megérinti

 • "A fény az arcára esett"
 • "A nap sütött a mezőkön"
 • "A fény megütötte az arany nyakláncot"
 • "Furcsa hang ütött a fülembe"
  szinonimája:
 • esik
 • ,
 • ragyog
 • ,
 • sztrájk

9. Experience a feeling of well-being or happiness, as from good health or an intense emotion

 • "She was beaming with joy"
 • "Her face radiated with happiness"
  synonym:
 • glow
 • ,
 • beam
 • ,
 • radiate
 • ,
 • shine

9. Megtapasztalhatja a jó közérzetet vagy a boldogságot, mint a jó egészség vagy az intenzív érzelem

 • "Örömmel sugárzott"
 • "Arca boldogsággal sugárzott"
  szinonimája:
 • ragyog
 • ,
 • sugárnyaláb
 • ,
 • sugárzik

10. Make (a surface) shine

 • "Shine the silver, please"
 • "Polish my shoes"
  synonym:
 • polish
 • ,
 • smooth
 • ,
 • smoothen
 • ,
 • shine

10. ( felületet ) ragyog

 • "Ragyogj az ezüstre, kérlek"
 • "Lengyel a cipőm"
  szinonimája:
 • lengyel
 • ,
 • sima
 • ,
 • simító
 • ,
 • ragyog