Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shed" into Hungarian language

A "shed" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Shed

[Fészer]
/ʃɛd/

noun

1. An outbuilding with a single story

 • Used for shelter or storage
  synonym:
 • shed

1. Melléképület egyetlen történettel

 • Menedékként vagy tároláshoz használják
  szinonimája:
 • fészer

verb

1. Get rid of

 • "He shed his image as a pushy boss"
 • "Shed your clothes"
  synonym:
 • shed
 • ,
 • cast
 • ,
 • cast off
 • ,
 • shake off
 • ,
 • throw
 • ,
 • throw off
 • ,
 • throw away
 • ,
 • drop

1. Megszabadulni

 • "Nyomós főnökként ábrázolta imázsát"
 • "Megrántotta a ruháit"
  szinonimája:
 • fészer
 • ,
 • öntött
 • ,
 • le
 • ,
 • rázd le
 • ,
 • dobás
 • ,
 • dobd el
 • ,
 • csepp

2. Pour out in drops or small quantities or as if in drops or small quantities

 • "Shed tears"
 • "Spill blood"
 • "God shed his grace on thee"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • shed
 • ,
 • pour forth

2. Öntsük ki cseppben vagy kis mennyiségben, vagy mintha csepp vagy kis mennyiségben

 • "Könnyek"
 • "Kiömlött vér"
 • "Isten kegyelmét rád dobta"
  szinonimája:
 • kiömlött
 • ,
 • fészer
 • ,
 • öntsön

3. Cause or allow (a solid substance) to flow or run out or over

 • "Spill the beans all over the table"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • shed
 • ,
 • disgorge

3. Okozhat vagy engedhet meg, hogy a ( szilárd anyag ) kifolyjon vagy kifogyjon

 • "Öntsük a babot az asztalra"
  szinonimája:
 • kiömlött
 • ,
 • fészer
 • ,
 • undor

4. Cast off hair, skin, horn, or feathers

 • "Our dog sheds every spring"
  synonym:
 • shed
 • ,
 • molt
 • ,
 • exuviate
 • ,
 • moult
 • ,
 • slough

4. Dobja le a hajat, a bőrt, a kürtöt vagy a tollat

 • "Kutyánk minden tavasszal elhomályosul"
  szinonimája:
 • fészer
 • ,
 • molt
 • ,
 • exuviate
 • ,
 • Moult
 • ,
 • slough

adjective

1. Shed at an early stage of development

 • "Most amphibians have caducous gills"
 • "The caducous calyx of a poppy"
  synonym:
 • caducous
 • ,
 • shed

1. A fejlődés korai szakaszában

 • "A legtöbb kétéltűnek kadukózus kopoltyúk vannak"
 • "Egy mák kadukózus kalyxe"
  szinonimája:
 • kaduku
 • ,
 • fészer

Examples of using

She shed tears.
A hölgy könnyeket ontott.