Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Shadow magyar nyelvre

EnglishHungarian

Shadow

/ʃædoʊ/

noun

1. Shade within clear boundaries

  synonym:
 • shadow

1. Árnyék tiszta határokon belül

szinonimája:
 • árnyék

2. An unilluminated area

 • "He moved off into the darkness"
  synonym:
 • darkness
 • ,
 • dark
 • ,
 • shadow

2. Megvilágítatlan terület

 • "Elmozdult a sötétségbe"
szinonimája:
 • sötétség,
 • sötét,
 • árnyék

3. Something existing in perception only

 • "A ghostly apparition at midnight"
  synonym:
 • apparition
 • ,
 • phantom
 • ,
 • phantasm
 • ,
 • phantasma
 • ,
 • fantasm
 • ,
 • shadow

3. Valami csak az észlelésben létezik

 • "Szellemes megjelenés éjfélkor"
szinonimája:
 • megjelenés,
 • fantom,
 • fantasy,
 • fantazma,
 • fantasm,
 • árnyék

4. A premonition of something adverse

 • "A shadow over his happiness"
  synonym:
 • shadow

4. Valami kedvezőtlen előzetes bevezetése

 • "Árnyék a boldogság felett"
szinonimája:
 • árnyék

5. An indication that something has been present

 • "There wasn't a trace of evidence for the claim"
 • "A tincture of condescension"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • vestige
 • ,
 • tincture
 • ,
 • shadow

5. Annak jelzése, hogy valami jelen volt

 • "A követeléshez nem volt nyoma a bizonyítéknak"
 • "A leereszkedés tinktúrája"
szinonimája:
 • nyom,
 • vestige,
 • tinktúra,
 • árnyék

6. Refuge from danger or observation

 • "He felt secure in his father's shadow"
  synonym:
 • shadow

6. Menedék a veszélytől vagy megfigyeléstől

 • "Biztonságosan érezte magát apja árnyékában"
szinonimája:
 • árnyék

7. A dominating and pervasive presence

 • "He received little recognition working in the shadow of his father"
  synonym:
 • shadow

7. Domináns és átható jelenlét

 • "Kevés elismerést kapott az apja árnyékában dolgozva"
szinonimája:
 • árnyék

8. A spy employed to follow someone and report their movements

  synonym:
 • tail
 • ,
 • shadow
 • ,
 • shadower

8. Egy kém, aki követ valakit, és jelentést tesz mozgásáról

szinonimája:
 • farok,
 • árnyék,
 • árnyékoló

9. An inseparable companion

 • "The poor child was his mother's shadow"
  synonym:
 • shadow

9. Elválaszthatatlan társ

 • "A szegény gyermek anyja árnyéka volt"
szinonimája:
 • árnyék

verb

1. Follow, usually without the person's knowledge

 • "The police are shadowing her"
  synonym:
 • shadow

1. Kövesse, általában az ember tudta nélkül

 • "A rendőrség árnyékolja őt"
szinonimája:
 • árnyék

2. Cast a shadow over

  synonym:
 • shadow
 • ,
 • shade
 • ,
 • shade off

2. Árnyékot dobott

szinonimája:
 • árnyék,
 • árnyék,
 • árnyékolja le

3. Make appear small by comparison

 • "This year's debt dwarfs that of last year"
  synonym:
 • shadow
 • ,
 • overshadow
 • ,
 • dwarf

3. Összehasonlítva kicsinek tűnnek

 • "Az idei adósság törpék a tavalyihoz"
szinonimája:
 • árnyék,
 • árnyék,
 • törpe

Examples of using

He was only a shadow of his former self.
Csak árnyaka volt hajdani önmagának.
Where there is light, there must be shadow.
Ahol fény van, árnyék is van.
By evening the shadow of the tree reached the wall.
Estére a fa árnyéka elérte a falat.