Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shade" into Hungarian language

A "árnyék" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Shade

[árnyék]
/ʃed/

noun

1. Relative darkness caused by light rays being intercepted by an opaque body

 • "It is much cooler in the shade"
 • "There's too much shadiness to take good photographs"
  synonym:
 • shade
 • ,
 • shadiness
 • ,
 • shadowiness

1. Az átlátszatlan test által elfogott fénysugarak által okozott relatív sötétség

 • "Sokkal hűvösebb az árnyékban"
 • "Túl sok árnyék van ahhoz, hogy jó fényképeket készítsen"
szinonimája:
 • árnyék,
 • árnyék,
 • árnyék

2. A quality of a given color that differs slightly from another color

 • "After several trials he mixed the shade of pink that she wanted"
  synonym:
 • shade
 • ,
 • tint
 • ,
 • tincture
 • ,
 • tone

2. Egy adott szín minősége, amely kissé különbözik a másik színtől

 • "Több kísérlet után összekeverte a rózsaszín árnyalatát, amit akart"
szinonimája:
 • árnyék,
 • tinta,
 • tinktúra,
 • hang

3. Protective covering that protects something from direct sunlight

 • "They used umbrellas as shades"
 • "As the sun moved he readjusted the shade"
  synonym:
 • shade

3. Védőburkolat, amely megóv valamit a közvetlen napfénytől

 • "Esernyőket használtak árnyalatokként"
 • "Amikor a nap mozgott, beállította az árnyékot"
szinonimája:
 • árnyék

4. A subtle difference in meaning or opinion or attitude

 • "Without understanding the finer nuances you can't enjoy the humor"
 • "Don't argue about shades of meaning"
  synonym:
 • nuance
 • ,
 • nicety
 • ,
 • shade
 • ,
 • subtlety
 • ,
 • refinement

4. Finom különbség a jelentésben, a véleményben vagy a hozzáállásban

 • "A finomabb árnyalatok megértése nélkül nem élvezheti a humorot"
 • "Ne vitatkozz a jelentés árnyalataival"
szinonimája:
 • árnyalat,
 • szépséges,
 • árnyék,
 • finomság,
 • finomítás

5. A position of relative inferiority

 • "An achievement that puts everything else in the shade"
 • "His brother's success left him in the shade"
  synonym:
 • shade

5. A relatív alacsonyabbrendűség helyzete

 • "Olyan eredmény, amely minden mást árnyékba helyez"
 • "Testvére sikere árnyékban hagyta őt"
szinonimája:
 • árnyék

6. A slight amount or degree of difference

 • "A tad too expensive"
 • "Not a tad of difference"
 • "The new model is a shade better than the old one"
  synonym:
 • tad
 • ,
 • shade

6. Enyhe összeg vagy különbség

 • "Egy túl drága"
 • "Nem egy különbség"
 • "Az új modell jobb árnyalatú, mint a régi"
szinonimája:
 • Tad,
 • árnyék

7. A mental representation of some haunting experience

 • "He looked like he had seen a ghost"
 • "It aroused specters from his past"
  synonym:
 • ghost
 • ,
 • shade
 • ,
 • spook
 • ,
 • wraith
 • ,
 • specter
 • ,
 • spectre

7. Valamilyen kísérteties tapasztalat mentális ábrázolása

 • "Úgy nézett ki, mint egy szellem"
 • "A múltjának kísértetét keltette"
szinonimája:
 • szellem,
 • árnyék,
 • Spook,
 • Wraith,
 • kísértet,
 • kísértet

8. A representation of the effect of shadows in a picture or drawing (as by shading or darker pigment)

  synonym:
 • shade

8. Az árnyékok hatása egy képen vagy rajzon ( árnyékolás vagy sötétebb pigment )

szinonimája:
 • árnyék

verb

1. Cast a shadow over

  synonym:
 • shadow
 • ,
 • shade
 • ,
 • shade off

1. Árnyékot dobott

szinonimája:
 • árnyék,
 • árnyék,
 • árnyékolja le

2. Represent the effect of shade or shadow on

  synonym:
 • shade
 • ,
 • fill in

2. Az árnyék vagy árnyék hatását mutatják

szinonimája:
 • árnyék,
 • kitölt

3. Protect from light, heat, or view

 • "Shade your eyes when you step out into the bright sunlight"
  synonym:
 • shade

3. Védje a fénytől, hőtől vagy látótól

 • "Árnyékolja a szemét, amikor kilép a fényes napfénybe"
szinonimája:
 • árnyék

4. Vary slightly

 • "Shade the meaning"
  synonym:
 • shade

4. Kissé változhat

 • "Árnyékolja a jelentést"
szinonimája:
 • árnyék

5. Pass from one quality such as color to another by a slight degree

 • "The butterfly wings shade to yellow"
  synonym:
 • shade

5. Az egyik minőségről, például a színről a másikra kissé átjutni

 • "A pillangó szárnyai sárgára árnyékolnak"
szinonimája:
 • árnyék