Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Sensitivity magyar nyelvre

EnglishHungarian

Sensitivity

/sɛnsɪtɪvɪti/

noun

1. (physiology) responsiveness to external stimuli

 • The faculty of sensation
 • "Sensitivity to pain"
  synonym:
 • sensitivity
 • ,
 • sensitiveness
 • ,
 • sensibility

1. ( élettan ) reakcióképesség a külső ingerekre

 • Az érzékelés képessége
 • "Fájdalomérzékenység"
szinonimája:
 • érzékenység,
 • érzékenység,
 • érzékenység

2. The ability to respond to physical stimuli or to register small physical amounts or differences

 • "A galvanometer of extreme sensitivity"
 • "The sensitiveness of mimosa leaves does not depend on a change of growth"
  synonym:
 • sensitivity
 • ,
 • sensitiveness

2. Képesség reagálni a fizikai ingerekre vagy regisztrálni a kis fizikai mennyiségeket vagy különbségeket

 • "Rendkívüli érzékenységű galvanométer"
 • "A mimosa levelek érzékenysége nem függ a növekedés változásától"
szinonimája:
 • érzékenység,
 • érzékenység

3. Sensitivity to emotional feelings (of self and others)

  synonym:
 • sensitivity
 • ,
 • sensitiveness

3. Érzékenység az ön és mások érzelmi érzéseire (

szinonimája:
 • érzékenység,
 • érzékenység

4. Susceptibility to a pathogen

  synonym:
 • sensitivity
 • ,
 • predisposition

4. Kórokozóval szembeni érzékenység

szinonimája:
 • érzékenység,
 • hajlam

5. The ability to respond to affective changes in your interpersonal environment

  synonym:
 • sensitivity
 • ,
 • sensitiveness

5. Képesség reagálni az interperszonális környezet érzelmi változásaira

szinonimája:
 • érzékenység,
 • érzékenység