Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sell" into Hungarian language

Az "eladni" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Sell

[Elad]
/sɛl/

noun

1. The activity of persuading someone to buy

 • "It was a hard sell"
  synonym:
 • sell

1. Valaki vásárlásra való meggyőzése

 • "Kemény eladás volt"
  szinonimája:
 • elad

verb

1. Exchange or deliver for money or its equivalent

 • "He sold his house in january"
 • "She sells her body to survive and support her drug habit"
  synonym:
 • sell

1. Pénzért vagy annak megfelelőért cserélni vagy szállítani

 • "Januárban eladta a házát"
 • "Eladja a testét, hogy túlélje és támogassa drogszokását"
  szinonimája:
 • elad

2. Be sold at a certain price or in a certain way

 • "These books sell like hot cakes"
  synonym:
 • sell

2. Bizonyos áron vagy bizonyos módon kell eladni

 • "Ezek a könyvek úgy árulnak, mint forró sütemények"
  szinonimája:
 • elad

3. Persuade somebody to accept something

 • "The french try to sell us their image as great lovers"
  synonym:
 • sell

3. Rávenni valakit, hogy fogadjon el valamit

 • "A franciák nagyszerű szerelmesekként próbálják eladni nekünk imázsukat"
  szinonimája:
 • elad

4. Do business

 • Offer for sale as for one's livelihood
 • "She deals in gold"
 • "The brothers sell shoes"
  synonym:
 • deal
 • ,
 • sell
 • ,
 • trade

4. Üzleti vállalkozás

 • Eladási ajánlat a megélhetés szempontjából
 • "Aranynal foglalkozik"
 • "A testvérek cipőt árulnak"
  szinonimája:
 • üzlet
 • ,
 • elad
 • ,
 • kereskedelem

5. Give up for a price or reward

 • "She sold her principles for a successful career"
  synonym:
 • sell

5. Feladja az árat vagy jutalmat

 • "Eladta a sikeres karrier alapelveit"
  szinonimája:
 • elad

6. Be approved of or gain acceptance

 • "The new idea sold well in certain circles"
  synonym:
 • sell

6. Jóváhagyásra kerül, vagy megszerezheti az elfogadást

 • "Az új ötlet bizonyos körökben jól eladott"
  szinonimája:
 • elad

7. Be responsible for the sale of

 • "All her publicity sold the products"
  synonym:
 • sell

7. Felelős a

 • "Minden reklámja eladta a termékeket"
  szinonimája:
 • elad

8. Deliver to an enemy by treachery

 • "Judas sold jesus"
 • "The spy betrayed his country"
  synonym:
 • betray
 • ,
 • sell

8. Árulás útján szállítja az ellenséget

 • "Júdás eladta jézust"
 • "A kém elárulta országát"
  szinonimája:
 • árulás
 • ,
 • elad

Examples of using

Do they sell notebooks at that store?
Árulnak notebookot ebben az üzletben?
Do they sell notebooks at that store?
Árulnak hordozható személyi számítógépet ebben az üzletben?
Do they sell notebooks at that store?
Árulnak jegyzetfüzeteket ebben az üzletben?