Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Scrape magyar nyelvre

EnglishHungarian

Scrape

/skrep/

noun

1. A harsh noise made by scraping

 • "The scrape of violin bows distracted her"
  synonym:
 • scrape
 • ,
 • scraping
 • ,
 • scratch
 • ,
 • scratching

1. Kemény zaj, amelyet a kaparás okozott

 • "A hegedű íjak kaparása elvonta őt"
szinonimája:
 • kaparás,
 • kaparás,
 • karcolás,
 • karcolás

2. An abraded area where the skin is torn or worn off

  synonym:
 • abrasion
 • ,
 • scratch
 • ,
 • scrape
 • ,
 • excoriation

2. Egy kopott terület, ahol a bőr szakadt vagy elhasználódott

szinonimája:
 • kopás,
 • karcolás,
 • kaparás,
 • ürülék

3. A deep bow with the foot drawn backwards (indicating excessive humility)

 • "All that bowing and scraping did not impress him"
  synonym:
 • scrape
 • ,
 • scraping

3. Mély íj, hátrahúzva ( túlzott alázatot mutatva )

 • "Minden, ami meghajolt és kaparott, nem hatott rá"
szinonimája:
 • kaparás,
 • kaparás

4. An indication of damage

  synonym:
 • scratch
 • ,
 • scrape
 • ,
 • scar
 • ,
 • mark

4. A kár jelzése

szinonimája:
 • karcolás,
 • kaparás,
 • heg,
 • jelölés

verb

1. Scratch repeatedly

 • "The cat scraped at the armchair"
  synonym:
 • scrape
 • ,
 • grate

1. Karcolás többször

 • "A macska lekapart a karosszékbe"
szinonimája:
 • kaparás,
 • reszel

2. Make by scraping

 • "They scraped a letter into the stone"
  synonym:
 • scrape

2. Kaparással készíthető

 • "Levelet kapartak a kőbe"
szinonimája:
 • kaparás

3. Cut the surface of

 • Wear away the surface of
  synonym:
 • scratch
 • ,
 • scrape
 • ,
 • scratch up

3. Vágja le a

 • Kopja el a
szinonimája:
 • karcolás,
 • kaparás,
 • karcolás

4. Bend the knees and bow in a servile manner

  synonym:
 • scrape
 • ,
 • kowtow
 • ,
 • genuflect

4. Hajlítsa meg a térdét és íjat szolgas módon

szinonimája:
 • kaparás,
 • Kowtow,
 • Genuflect

5. Gather (money or other resources) together over time

 • "She had scraped together enough money for college"
 • "They scratched a meager living"
  synonym:
 • scrape
 • ,
 • scrape up
 • ,
 • scratch
 • ,
 • come up

5. Összegyűjti a ( pénzt vagy egyéb forrásokat ) idővel

 • "Elegendő pénzt kaparott össze a főiskolára"
 • "Megkarcolták a szegény élőket"
szinonimája:
 • kaparás,
 • kaparja meg,
 • karcolás,
 • feljön

6. Bruise, cut, or injure the skin or the surface of

 • "The boy skinned his knee when he fell"
  synonym:
 • skin
 • ,
 • scrape

6. Zúzódás, vágás vagy sérülés a bőr vagy a felület felületén

 • "A fiú térdét nyúzta le, amikor esett"
szinonimája:
 • bőr,
 • kaparás