Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "saving" into Hungarian language

A "megtakarítás" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Saving

[megtakarítás]
/sevɪŋ/

noun

1. An act of economizing

 • Reduction in cost
 • "It was a small economy to walk to work every day"
 • "There was a saving of 50 cents"
  synonym:
 • economy
 • ,
 • saving

1. Gazdaságossági cselekedet

 • Költségcsökkentés
 • "Kis gazdaság volt, hogy minden nap munkába járjunk"
 • "50 cent megtakarítás történt"
  szinonimája:
 • gazdaság
 • ,
 • megtakarítás

2. Recovery or preservation from loss or danger

 • "Work is the deliverance of mankind"
 • "A surgeon's job is the saving of lives"
  synonym:
 • rescue
 • ,
 • deliverance
 • ,
 • delivery
 • ,
 • saving

2. Gyógyulás vagy megőrzés veszteség vagy veszély miatt

 • "A munka az emberiség megszabadulása"
 • "Egy sebész feladata az életmentés"
  szinonimája:
 • mentés
 • ,
 • megszabadulás
 • ,
 • kézbesítés
 • ,
 • megtakarítás

3. The activity of protecting something from loss or danger

  synonym:
 • preservation
 • ,
 • saving

3. Valami veszteség vagy veszély elleni védelme

  szinonimája:
 • megőrzés
 • ,
 • megtakarítás

adjective

1. Bringing about salvation or redemption from sin

 • "Saving faith"
 • "Redemptive (or redeeming) love"
  synonym:
 • redemptive
 • ,
 • redeeming(a)
 • ,
 • saving(a)

1. Megváltás vagy megváltás a bűntől

 • "Megmenteni a hitet"
 • "Megváltó ( vagy megváltó ) szerelem"
  szinonimája:
 • megváltó
 • ,
 • ( a ) visszaváltása
 • ,
 • megtakarítás ( a )

2. Characterized by thriftiness

 • "Wealthy by inheritance but saving by constitution"- ellen glasgow
  synonym:
 • saving

2. Takarékosság jellemzi

 • "Öröklés útján gazdag, de alkotmány szerint megtakarítva" - ellen glasgow
  szinonimája:
 • megtakarítás

Examples of using

You obviously have no interest in saving yourself.
Nyilvánvalóan nem érdekel, hogy megmentsd magad.
Tom is saving money for college.
Tom az egyetemre spórol pénzt.
He was regarded as a hero for saving his friend's life.
Hősként tekintettek rá, mert megmentette a barátja életét.