Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "same" into Hungarian language

Az "ugyanaz" szó fordítási jelentése és meghatározása a magyar nyelvre

EnglishHungarian

Same

[Ugyanaz]
/sem/

noun

1. A member of an indigenous nomadic people living in northern scandinavia and herding reindeer

  synonym:
 • Lapp
 • ,
 • Lapplander
 • ,
 • Sami
 • ,
 • Saami
 • ,
 • Same
 • ,
 • Saame

1. Skandinávia északi részén élő őslakos nomád emberek tagja, és rénszarvasokat terel

  szinonimája:
 • Lapp
 • ,
 • Lapplander
 • ,
 • Sami
 • ,
 • Szamár
 • ,
 • Ugyanaz
 • ,
 • Saame

2. The language of nomadic lapps in northern scandinavia and the kola peninsula

  synonym:
 • Lapp
 • ,
 • Sami
 • ,
 • Saami
 • ,
 • Same
 • ,
 • Saame

2. A nomád lapps nyelve skandinávia északi részén és a kóla-félszigeten

  szinonimája:
 • Lapp
 • ,
 • Sami
 • ,
 • Szamár
 • ,
 • Ugyanaz
 • ,
 • Saame

adjective

1. Same in identity

 • "The same man i saw yesterday"
 • "Never wore the same dress twice"
 • "This road is the same one we were on yesterday"
 • "On the same side of the street"
  synonym:
 • same

1. Ugyanaz az identitásban

 • "Ugyanazt az embert láttam tegnap"
 • "Soha nem viseltem ugyanazt a ruhát kétszer"
 • "Ez az út ugyanaz, mint tegnap voltunk"
 • "Az utca ugyanazon oldalán"
  szinonimája:
 • ugyanaz

2. Closely similar or comparable in kind or quality or quantity or degree

 • "Curtains the same color as the walls"
 • "Two girls of the same age"
 • "Mother and son have the same blue eyes"
 • "Animals of the same species"
 • "The same rules as before"
 • "Two boxes having the same dimensions"
 • "The same day next year"
  synonym:
 • same

2. Természetben vagy minőségben, mennyiségben vagy fokban szorosan hasonló vagy összehasonlítható

 • "Ugyanolyan színű, mint a falak"
 • "Két azonos korú lány"
 • "Az anya és a fia ugyanolyan kék szemmel rendelkezik"
 • "Ugyanazon fajból származó állatok"
 • "Ugyanazok a szabályok, mint korábban"
 • "Két azonos méretű doboz"
 • "Jövőre ugyanazon a napon"
  szinonimája:
 • ugyanaz

3. Equal in amount or value

 • "Like amounts"
 • "Equivalent amounts"
 • "The same amount"
 • "Gave one six blows and the other a like number"
 • "The same number"
  synonym:
 • like
 • ,
 • same

3. Egyenlő összegben vagy értékben

 • "Mint az összegek"
 • "Egyenértékű összegek"
 • "Ugyanaz az összeg"
 • "Adott egy hat ütést, a másik hasonló számot"
 • "Ugyanaz a szám"
  szinonimája:
 • mint
 • ,
 • ugyanaz

4. Unchanged in character or nature

 • "The village stayed the same"
 • "His attitude is the same as ever"
  synonym:
 • same(p)

4. Változatlan karakterben vagy természetben

 • "A falu ugyanaz maradt"
 • "Hozzáállása ugyanaz, mint valaha"
  szinonimája:
 • ugyanaz ( p )

Examples of using

Everyone in the room checked their watches at the same time.
A szobában mindenki egyszerre nézett rá az orájára.
Loneliness and being alone are not the same thing.
A magány és az egyedüllét nem ugyanaz.
I have the same dictionary as your brother.
Ugyanolyan szótáram van, mint a fivérednek.