Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sacred" into Hungarian language

A "szent" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Sacred

[Szent]
/sekrəd/

adjective

1. Concerned with religion or religious purposes

 • "Sacred texts"
 • "Sacred rites"
 • "Sacred music"
  synonym:
 • sacred

1. Vallással vagy vallási célokkal foglalkozik

 • "Szent szövegek"
 • "Szent szertartások"
 • "Szent zene"
  szinonimája:
 • szent

2. Worthy of respect or dedication

 • "Saw motherhood as woman's sacred calling"
  synonym:
 • sacred

2. Méltó tiszteletre vagy odaadásra

 • "Fűrész anyaság mint nő szent hívása"
  szinonimája:
 • szent

3. Made or declared or believed to be holy

 • Devoted to a deity or some religious ceremony or use
 • "A consecrated church"
 • "The sacred mosque"
 • "Sacred elephants"
 • "Sacred bread and wine"
 • "Sanctified wine"
  synonym:
 • consecrated
 • ,
 • sacred
 • ,
 • sanctified

3. Szentnek tették, nyilvánították vagy hitték

 • Istenségnek vagy valamilyen vallási szertartásnak vagy felhasználásnak szentelt
 • "Egy szentelt templom"
 • "A szent mecset"
 • "Szent elefántok"
 • "Szent kenyér és bor"
 • "Megszentelt bor"
  szinonimája:
 • felszentelt
 • ,
 • szent
 • ,
 • megszentelt

4. Worthy of religious veneration

 • "The sacred name of jesus"
 • "Jerusalem's hallowed soil"
  synonym:
 • hallowed
 • ,
 • sacred

4. Méltó a vallási tiszteletre

 • "Jézus szent neve"
 • "Jeruzsálem megszentelt talaja"
  szinonimája:
 • szent

5. (often followed by `to') devoted exclusively to a single use or purpose or person

 • "A fund sacred to charity"
 • "A morning hour sacred to study"
 • "A private office sacred to the president"
  synonym:
 • sacred

5. ( gyakran követi a `to '), amelyet kizárólag egyetlen felhasználásra vagy célra vagy személyre fordítanak

 • "Jótékonysági szent alap"
 • "Egy reggeli óra szent tanulmányozni"
 • "Az elnöknek szentelt magánhivatal"
  szinonimája:
 • szent

Examples of using

The sacred ritual took place after being postponed twice.
A szent rituálét két halasztás után végül megtartották.