Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "running" into Hungarian language

A "futó" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Running

[Futás]
/rənɪŋ/

noun

1. (american football) a play in which a player attempts to carry the ball through or past the opposing team

 • "The defensive line braced to stop the run"
 • "The coach put great emphasis on running"
  synonym:
 • run
 • ,
 • running
 • ,
 • running play
 • ,
 • running game

1. ( amerikai futball ) olyan játék, amelyben a játékos megpróbálja átvinni a labdát az ellenfél csapatán keresztül vagy annak elől

 • "A védekező vonal megfékezte a futás leállítását"
 • "Az edző nagy hangsúlyt fektetett a futásra"
  szinonimája:
 • fuss
 • ,
 • futó
 • ,
 • futó játék

2. The act of running

 • Traveling on foot at a fast pace
 • "He broke into a run"
 • "His daily run keeps him fit"
  synonym:
 • run
 • ,
 • running

2. A futás

 • Gyalog gyors ütemben
 • "Becsapott egy futásba"
 • "Napi futása alkalmassá teszi őt"
  szinonimája:
 • fuss
 • ,
 • futó

3. The state of being in operation

 • "The engine is running smoothly"
  synonym:
 • running

3. A működés állapota

 • "A motor jól működik"
  szinonimája:
 • futó

4. The act of administering or being in charge of something

 • "He has responsibility for the running of two companies at the same time"
  synonym:
 • running

4. Valami adminisztrálása vagy felelõssége

 • "Ő felelős két vállalat egyidejű működtetéséért"
  szinonimája:
 • futó

5. The act of participating in an athletic competition involving running on a track

  synonym:
 • track
 • ,
 • running

5. Egy atlétikai versenyen való részvétel, amely magában foglalja a pályán történő futást

  szinonimája:
 • pálya
 • ,
 • futó

adjective

1. (of fluids) moving or issuing in a stream

 • "As mountain stream with freely running water"
 • "Hovels without running water"
  synonym:
 • running(a)

1. Folyadékok ( ) áramban mozognak vagy bocsátanak ki

 • "Hegyi patakként szabadon folyó vízzel"
 • "Folyó víz nélküli kavargók"
  szinonimája:
 • fut ( a )

2. Continually repeated over a period of time

 • "A running joke among us"
  synonym:
 • running(a)

2. Folyamatosan megismételve egy ideig

 • "Futó vicc köztünk"
  szinonimája:
 • fut ( a )

3. Of advancing the ball by running

 • "The team's running plays worked better than its pass plays"
  synonym:
 • running(a)

3. A labda előrehaladásával

 • "A csapat futó játékai jobban működtek, mint a passzjátékok"
  szinonimája:
 • fut ( a )

4. Executed or initiated by running

 • "Running plays worked better than pass plays"
 • "Took a running jump"
 • "A running start"
  synonym:
 • running(a)

4. Futással végrehajtva vagy kezdeményezve

 • "A futójátékok jobban működtek, mint a passzjátékok"
 • "Futóugrást végzett"
 • "Futó indulás"
  szinonimája:
 • fut ( a )

5. Measured lengthwise

 • "Cost of lumber per running foot"
  synonym:
 • linear
 • ,
 • running(a)

5. Hosszirányban mérve

 • "Fűrészáru költsége futó lábonként"
  szinonimája:
 • lineáris
 • ,
 • fut ( a )

6. (of e.g. a machine) performing or capable of performing

 • "In running (or working) order"
 • "A functional set of brakes"
  synonym:
 • running(a)
 • ,
 • operative
 • ,
 • functional
 • ,
 • working(a)

6. ( pl. egy ) teljesítményű vagy teljesítő gép

 • "Futás közben ( vagy ) sorrendben"
 • "Funkcionális fékkészlet"
  szinonimája:
 • fut ( a )
 • ,
 • operatív
 • ,
 • funkcionális
 • ,
 • működő ( a )

Examples of using

The actress is running her lines.
A színésznő tanulja a szerepét.
He is running.
Éppen most rohan.
He is running.
Éppen most fut.