Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rotate" into Hungarian language

A "forgatás" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Rotate

[Forgatás]
/roʊtet/

verb

1. Turn on or around an axis or a center

 • "The earth revolves around the sun"
 • "The lamb roast rotates on a spit over the fire"
  synonym:
 • revolve
 • ,
 • go around
 • ,
 • rotate

1. Forduljon tengelyre vagy középpontra vagy annak körül

 • "A föld a nap körül forog"
 • "A báránysült egy nyárson forog a tűz felett"
  szinonimája:
 • lázad
 • ,
 • menj körül
 • ,
 • elforgat

2. Exchange on a regular basis

 • "We rotate the lead soprano every night"
  synonym:
 • rotate

2. Rendszeresen cserélnek

 • "Minden este elforgatjuk a vezető szopránot"
  szinonimája:
 • elforgat

3. Perform a job or duty on a rotating basis

 • "Interns have to rotate for a few months"
  synonym:
 • rotate

3. Munkát vagy feladatot rotációs alapon végez

 • "A belső részeknek néhány hónapig forogniuk kell"
  szinonimája:
 • elforgat

4. Cause to turn on an axis or center

 • "Rotate the handle"
  synonym:
 • rotate
 • ,
 • circumvolve

4. Forduljon tengelyre vagy központra

 • "Forgassa meg a fogantyút"
  szinonimája:
 • elforgat
 • ,
 • körüljár

5. Turn outward

 • "These birds can splay out their toes"
 • "Ballet dancers can rotate their legs out by 90 degrees"
  synonym:
 • turn out
 • ,
 • splay
 • ,
 • spread out
 • ,
 • rotate

5. Forduljon kifelé

 • "Ezek a madarak kifújhatják a lábujjukat"
 • "A balett-táncosok 90 fokkal elforgathatják a lábát"
  szinonimája:
 • ki
 • ,
 • splay
 • ,
 • eloszlatni
 • ,
 • elforgat

6. Plant or grow in a fixed cyclic order of succession

 • "We rotate the crops so as to maximize the use of the soil"
  synonym:
 • rotate

6. Ültessen vagy növekedjen rögzített ciklikus sorrendben

 • "A növényeket úgy forgatjuk, hogy maximalizáljuk a talaj felhasználását"
  szinonimája:
 • elforgat