Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "robust" into Hungarian language

A "robusztus" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Robust

[Robusztus]
/roʊbəst/

adjective

1. Sturdy and strong in form, constitution, or construction

 • "A robust body"
 • "A robust perennial"
  synonym:
 • robust

1. Erős és erős formában, alkotmányban vagy építésben

 • "Robusztus test"
 • "Robusztus évelő"
  szinonimája:
 • robusztus

2. Marked by richness and fullness of flavor

 • "A rich ruby port"
 • "Full-bodied wines"
 • "A robust claret"
 • "The robust flavor of fresh-brewed coffee"
  synonym:
 • full-bodied
 • ,
 • racy
 • ,
 • rich
 • ,
 • robust

2. Az íz gazdagsága és teljessége jellemzi

 • "Gazdag rubin kikötő"
 • "Testes borok"
 • "Robusztus bordó"
 • "A frissen főzött kávé robusztus íze"
  szinonimája:
 • testes
 • ,
 • racy
 • ,
 • gazdag
 • ,
 • robusztus

3. Strong enough to withstand or overcome intellectual challenges or adversity

 • "The experiment yielded robust results"
 • "A robust faith"
  synonym:
 • robust

3. Elég erős ahhoz, hogy ellenálljon vagy legyőzze az intellektuális kihívásokat vagy hátrányokat

 • "A kísérlet robusztus eredményeket hozott"
 • "Robusztus hit"
  szinonimája:
 • robusztus

4. Rough and crude

 • "A robust tale"
  synonym:
 • robust

4. Durva és nyers

 • "Robusztus mese"
  szinonimája:
 • robusztus