Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rise" into Hungarian language

A "felkelés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Rise

[Kelj fel]
/raɪz/

noun

1. A growth in strength or number or importance

  synonym:
 • rise

1. Az erő, szám vagy fontosság növekedése

  szinonimája:
 • emelkedés

2. The act of changing location in an upward direction

  synonym:
 • rise
 • ,
 • ascent
 • ,
 • ascension
 • ,
 • ascending

2. A hely felfelé történő megváltoztatásának cselekedete

  szinonimája:
 • emelkedés
 • ,
 • felemelkedés
 • ,
 • növekvő

3. An upward slope or grade (as in a road)

 • "The car couldn't make it up the rise"
  synonym:
 • ascent
 • ,
 • acclivity
 • ,
 • rise
 • ,
 • raise
 • ,
 • climb
 • ,
 • upgrade

3. Felfelé lejtő vagy fokozat (, mint egy úton )

 • "Az autó nem tudta kitölteni az emelkedést"
  szinonimája:
 • emelkedés
 • ,
 • akklivitás
 • ,
 • emel
 • ,
 • mászás
 • ,
 • frissítés

4. A movement upward

 • "They cheered the rise of the hot-air balloon"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • rising
 • ,
 • ascent
 • ,
 • ascension

4. Felfelé irányuló mozgás

 • "Élvezték a hőlégballon emelkedését"
  szinonimája:
 • emelkedés
 • ,
 • növekvő
 • ,
 • felemelkedés

5. The amount a salary is increased

 • "He got a 3% raise"
 • "He got a wage hike"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • rise
 • ,
 • wage hike
 • ,
 • hike
 • ,
 • wage increase
 • ,
 • salary increase

5. A fizetés összege megemelkedik

 • "3% -os emelést kapott"
 • "Béremelést kapott"
  szinonimája:
 • emel
 • ,
 • emelkedés
 • ,
 • béremelés
 • ,
 • túra
 • ,
 • bérnövekedés
 • ,
 • fizetésnövekedés

6. The property possessed by a slope or surface that rises

  synonym:
 • upgrade
 • ,
 • rise
 • ,
 • rising slope

6. Az emelkedő lejtő vagy felület birtokában lévő ingatlan

  szinonimája:
 • frissítés
 • ,
 • emelkedés
 • ,
 • emelkedő lejtő

7. A wave that lifts the surface of the water or ground

  synonym:
 • lift
 • ,
 • rise

7. Egy hullám, amely megemeli a víz vagy a talaj felületét

  szinonimája:
 • emelő
 • ,
 • emelkedés

8. (theology) the origination of the holy spirit at pentecost

 • "The emanation of the holy spirit"
 • "The rising of the holy ghost"
 • "The doctrine of the procession of the holy spirit from the father and the son"
  synonym:
 • emanation
 • ,
 • rise
 • ,
 • procession

8. ( teológia ) a szentlélek eredete a pünkösdkor

 • "A szentlélek kibocsátása"
 • "A szentlélek felemelkedése"
 • "A szentlélek felvonulásának tantétele az atyától és a fiútól"
  szinonimája:
 • emanáció
 • ,
 • emelkedés
 • ,
 • felvonulás

9. An increase in cost

 • "They asked for a 10% rise in rates"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • boost
 • ,
 • hike
 • ,
 • cost increase

9. A költségek növekedése

 • "10% -os áremelkedést kértek"
  szinonimája:
 • emelkedés
 • ,
 • fokozni
 • ,
 • túra
 • ,
 • költségnövekedés

10. Increase in price or value

 • "The news caused a general advance on the stock market"
  synonym:
 • advance
 • ,
 • rise

10. Ár- vagy értéknövekedés

 • "A hír általános előrelépést okozott a tőzsdén"
  szinonimája:
 • előre
 • ,
 • emelkedés

verb

1. Move upward

 • "The fog lifted"
 • "The smoke arose from the forest fire"
 • "The mist uprose from the meadows"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • lift
 • ,
 • arise
 • ,
 • move up
 • ,
 • go up
 • ,
 • come up
 • ,
 • uprise

1. Felfelé

 • "A köd megemelkedett"
 • "A füst az erdőtüzből származott"
 • "A rétek ködje"
  szinonimája:
 • emelkedés
 • ,
 • emelő
 • ,
 • felmerül
 • ,
 • feljebb
 • ,
 • menj fel
 • ,
 • feljön
 • ,
 • felkelés

2. Increase in value or to a higher point

 • "Prices climbed steeply"
 • "The value of our house rose sharply last year"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • go up
 • ,
 • climb

2. Értéknövekedés vagy magasabb pont

 • "Az árak meredeken emelkedtek"
 • "Házunk értéke hirtelen emelkedett tavaly"
  szinonimája:
 • emelkedés
 • ,
 • menj fel
 • ,
 • mászás

3. Rise to one's feet

 • "The audience got up and applauded"
  synonym:
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • uprise
 • ,
 • get up
 • ,
 • stand up

3. Emelkedj fel a lábadra

 • "A közönség felállt és tapsolt"
  szinonimája:
 • felmerül
 • ,
 • emelkedés
 • ,
 • felkelés
 • ,
 • kelj fel
 • ,
 • állj fel

4. Rise up

 • "The building rose before them"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • lift
 • ,
 • rear

4. Fel

 • "Az épület előttük emelkedett"
  szinonimája:
 • emelkedés
 • ,
 • emelő
 • ,
 • hátsó

5. Come to the surface

  synonym:
 • surface
 • ,
 • come up
 • ,
 • rise up
 • ,
 • rise

5. Gyere a felszínre

  szinonimája:
 • felület
 • ,
 • feljön
 • ,
 • fel
 • ,
 • emelkedés

6. Come into existence

 • Take on form or shape
 • "A new religious movement originated in that country"
 • "A love that sprang up from friendship"
 • "The idea for the book grew out of a short story"
 • "An interesting phenomenon uprose"
  synonym:
 • originate
 • ,
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • develop
 • ,
 • uprise
 • ,
 • spring up
 • ,
 • grow

6. Létezésbe

 • Formába vagy alakba kerül
 • "Új vallási mozgalom származott abban az országban"
 • "Egy szerelem, amely a barátságból származott"
 • "A könyv elképzelése egy novellából nőtt ki"
 • "Érdekes jelenség felfordulás"
  szinonimája:
 • eredet
 • ,
 • felmerül
 • ,
 • emelkedés
 • ,
 • fejleszd
 • ,
 • felkelés
 • ,
 • fel
 • ,

7. Move to a better position in life or to a better job

 • "She ascended from a life of poverty to one of great
  synonym:
 • ascend
 • ,
 • move up
 • ,
 • rise

7. Jobb helyzetbe kerülni az életben vagy jobb munkába

 • "A szegénység életéből nagyszerűvé vált
  szinonimája:
 • felemelkedik
 • ,
 • feljebb
 • ,
 • emelkedés

8. Go up or advance

 • "Sales were climbing after prices were lowered"
  synonym:
 • wax
 • ,
 • mount
 • ,
 • climb
 • ,
 • rise

8. Menj fel vagy lépj előre

 • "Az eladások emelkedtek az árak csökkentése után"
  szinonimája:
 • viasz
 • ,
 • szerelés
 • ,
 • mászás
 • ,
 • emelkedés

9. Become more extreme

 • "The tension heightened"
  synonym:
 • heighten
 • ,
 • rise

9. Szélsőségesebbé válik

 • "A feszültség fokozódott"
  szinonimája:
 • mallighten
 • ,
 • emelkedés

10. Get up and out of bed

 • "I get up at 7 a.m. every day"
 • "They rose early"
 • "He uprose at night"
  synonym:
 • get up
 • ,
 • turn out
 • ,
 • arise
 • ,
 • uprise
 • ,
 • rise

10. Kelj fel és az ágyból

 • "Minden nap 7 órakor felkelek"
 • "Korán felálltak"
 • "Éjszaka felkel"
  szinonimája:
 • kelj fel
 • ,
 • ki
 • ,
 • felmerül
 • ,
 • felkelés
 • ,
 • emelkedés

11. Rise in rank or status

 • "Her new novel jumped high on the bestseller list"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • jump
 • ,
 • climb up

11. Rang vagy állapot növekedése

 • "Új regénye magasra ugrott a bestseller listán"
  szinonimája:
 • emelkedés
 • ,
 • ugrás
 • ,
 • felmászni

12. Become heartened or elated

 • "Her spirits rose when she heard the good news"
  synonym:
 • rise

12. Szívélyes vagy felemelkedő

 • "Szelleme felkelt, amikor meghallotta a jó hírt"
  szinonimája:
 • emelkedés

13. Exert oneself to meet a challenge

 • "Rise to a challenge"
 • "Rise to the occasion"
  synonym:
 • rise

13. Próbáljon megfelelni egy kihívásnak

 • "Felkelni egy kihívásra"
 • "Felkelni az alkalomra"
  szinonimája:
 • emelkedés

14. Take part in a rebellion

 • Renounce a former allegiance
  synonym:
 • rebel
 • ,
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • rise up

14. Vegyen részt egy lázadásban

 • Lemond a korábbi hűségről
  szinonimája:
 • lázadó
 • ,
 • felmerül
 • ,
 • emelkedés
 • ,
 • fel

15. Increase in volume

 • "The dough rose slowly in the warm room"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • prove

15. Térfogatnövekedés

 • "A tészta lassan felállt a meleg szobában"
  szinonimája:
 • emelkedés
 • ,
 • bizonyít

16. Come up, of celestial bodies

 • "The sun also rises"
 • "The sun uprising sees the dusk night fled..."
 • "Jupiter ascends"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • come up
 • ,
 • uprise
 • ,
 • ascend

16. Gyere fel, égi testekből

 • "A nap is felkel"
 • "A napfelkelés látja, hogy az alkonyat éjszaka elmenekült..."
 • "Jupiter felemelkedik"
  szinonimája:
 • emelkedés
 • ,
 • feljön
 • ,
 • felkelés
 • ,
 • felemelkedik

17. Return from the dead

 • "Christ is risen!"
 • "The dead are to uprise"
  synonym:
 • resurrect
 • ,
 • rise
 • ,
 • uprise

17. Visszatérés a halálból

 • "Krisztus feltámadt!"
 • "A halottaknak fel kell emelkedniük"
  szinonimája:
 • feltámad
 • ,
 • emelkedés
 • ,
 • felkelés

Examples of using

In this country, we rise or fall as one nation, as one people. Let's resist the temptation to fall back on the same partisanship and pettiness and immaturity that has poisoned our politics for so long.
Ebben az országban egy nemzetként, egy emberként győzedelmeskednük vagy bukunk el. Álljunk ellen annak a kísértésnek, hogy visszatérünk ugyanahhoz a pártoskodáshoz, kicsinyességhez és értetlenséghez, amely régóta fertőzi politikai életünket.
This political problem gave rise to hot discussions.
Ez a politikai kérdés rengeteg parázs vitát szított.
If the sun were to rise in the west, I would not break my word.
Még akkor sem szegném meg a szavamat, ha a nap nyugaton kelne fel.