Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Retreat magyar nyelvre

EnglishHungarian

Retreat

/ritrit/

noun

1. (military) withdrawal of troops to a more favorable position to escape the enemy's superior forces or after a defeat

 • "The disorderly retreat of french troops"
  synonym:
 • retreat

1. ( katonai ) csapatok kivonása kedvezőbb helyzetbe az ellenség felsőbb haderőinek elmenekülésére vagy vereség után

 • "A francia csapatok rendezetlen visszavonulása"
  szinonimája:
 • visszavonulás

2. A place of privacy

 • A place affording peace and quiet
  synonym:
 • retreat

2. A magánélet helye

 • Egy olyan hely, amely békét és csendet biztosít
  szinonimája:
 • visszavonulás

3. (military) a signal to begin a withdrawal from a dangerous position

  synonym:
 • retreat

3. ( katonai ) jel a veszélyes helyzetből való kilépés megkezdéséhez

  szinonimája:
 • visszavonulás

4. (military) a bugle call signaling the lowering of the flag at sunset

  synonym:
 • retreat

4. ( katonai ) egy bugle hívás, amely jelzi a zászló leengedését naplementekor

  szinonimája:
 • visszavonulás

5. An area where you can be alone

  synonym:
 • hideaway
 • ,
 • retreat

5. Olyan terület, ahol egyedül lehet

  szinonimája:
 • rejtekhely
 • ,
 • visszavonulás

6. Withdrawal for prayer and study and meditation

 • "The religious retreat is a form of vacation activity"
  synonym:
 • retirement
 • ,
 • retreat

6. Visszavonulás imádságra, tanulásra és meditációra

 • "A vallási visszavonulás a nyaralás egyik formája"
  szinonimája:
 • nyugdíj
 • ,
 • visszavonulás

7. The act of withdrawing or going backward (especially to escape something hazardous or unpleasant)

  synonym:
 • retreat

7. A ( visszavonása vagy visszafelé haladása, különös tekintettel valami veszélyes vagy kellemetlen elkerülésére )

  szinonimája:
 • visszavonulás

verb

1. Pull back or move away or backward

 • "The enemy withdrew"
 • "The limo pulled away from the curb"
  synonym:
 • withdraw
 • ,
 • retreat
 • ,
 • pull away
 • ,
 • draw back
 • ,
 • recede
 • ,
 • pull back
 • ,
 • retire
 • ,
 • move back

1. Húzza vissza, vagy mozogjon el vagy hátra

 • "Az ellenség visszavonult"
 • "A limuzin elhúzódott a járdáról"
  szinonimája:
 • visszavonása
 • ,
 • visszavonulás
 • ,
 • húzza el
 • ,
 • vissza
 • ,
 • visszahúzódik
 • ,
 • húzza vissza
 • ,
 • nyugdíjba vonulás
 • ,
 • mozog vissza

2. Move away, as for privacy

 • "The pope retreats to castelgondolfo every summer"
  synonym:
 • retreat

2. Távolodjon el, mint a magánélet

 • "A pápa minden nyáron visszavonul castelgondolfo-ba"
  szinonimája:
 • visszavonulás

3. Move back

 • "The glacier retrogrades"
  synonym:
 • retrograde
 • ,
 • retreat

3. Mozog vissza

 • "A gleccser retrogradálódik"
  szinonimája:
 • retrográd
 • ,
 • visszavonulás

4. Make a retreat from an earlier commitment or activity

 • "We'll have to crawfish out from meeting with him"
 • "He backed out of his earlier promise"
 • "The aggressive investment company pulled in its horns"
  synonym:
 • retreat
 • ,
 • pull back
 • ,
 • back out
 • ,
 • back away
 • ,
 • crawfish
 • ,
 • crawfish out
 • ,
 • pull in one's horns
 • ,
 • withdraw

4. Visszavonulni egy korábbi kötelezettségvállalástól vagy tevékenységtől

 • "Kihúznunk kell a vele való találkozástól"
 • "Korábbi ígéretéből támogatta"
 • "Az agresszív befektetési társaság a szarvába húzta"
  szinonimája:
 • visszavonulás
 • ,
 • húzza vissza
 • ,
 • vissza
 • ,
 • vissza
 • ,
 • rák
 • ,
 • rák
 • ,
 • húzza be a szarvát
 • ,
 • visszavonása