Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Resolve magyar nyelvre

EnglishHungarian

Resolve

/rizɑlv/

noun

1. The trait of being resolute

 • "His resoluteness carried him through the battle"
 • "It was his unshakeable resolution to finish the work"
  synonym:
 • resoluteness
 • ,
 • firmness
 • ,
 • firmness of purpose
 • ,
 • resolve
 • ,
 • resolution

1. A határozottság vonása

 • "Határozottsága átvitte őt a csatában"
 • "Megrázhatatlan döntése volt a munka befejezése"
szinonimája:
 • szanutén,
 • szilárdság,
 • a cél szilárdsága,
 • megoldja,
 • állásfoglalás

2. A formal expression by a meeting

 • Agreed to by a vote
  synonym:
 • resolution
 • ,
 • declaration
 • ,
 • resolve

2. Egy ülés hivatalos kifejezése

 • Szavazásra megállapodtak
szinonimája:
 • állásfoglalás,
 • nyilatkozat,
 • megoldja

verb

1. Bring to an end

 • Settle conclusively
 • "The case was decided"
 • "The judge decided the case in favor of the plaintiff"
 • "The father adjudicated when the sons were quarreling over their inheritance"
  synonym:
 • decide
 • ,
 • settle
 • ,
 • resolve
 • ,
 • adjudicate

1. Véget ér

 • Rendezzen véglegesen
 • "Az ügyet eldöntötték"
 • "A bíró az ügyet a felperes javára döntött"
 • "Az apa úgy döntött, amikor a fiak veszekedtek örökségük miatt"
szinonimája:
 • dönt,
 • teleped,
 • megoldja,
 • dönt

2. Reach a conclusion after a discussion or deliberation

  synonym:
 • conclude
 • ,
 • resolve

2. Vita vagy megbeszélés után következtetést vonhat le

szinonimája:
 • következtetés,
 • megoldja

3. Reach a decision

 • "He resolved never to drink again"
  synonym:
 • purpose
 • ,
 • resolve

3. Döntést hozni

 • "Úgy döntött, hogy soha többé nem iszik"
szinonimája:
 • cél,
 • megoldja

4. Understand the meaning of

 • "The question concerning the meaning of life cannot be answered"
  synonym:
 • answer
 • ,
 • resolve

4. Megérteni a

 • "Az élet értelmével kapcsolatos kérdésre nem lehet válaszolni"
szinonimája:
 • válasz,
 • megoldja

5. Make clearly visible

 • "Can this image be resolved?"
  synonym:
 • resolve

5. Jól láthatóvá teszi

 • "Megoldható ez a kép?"
szinonimája:
 • megoldja

6. Find the solution

 • "Solve an equation"
 • "Solve for x"
  synonym:
 • resolve
 • ,
 • solve

6. Keresse meg a megoldást

 • "Egyenlet megoldása"
 • "Oldja meg x-re"
szinonimája:
 • megoldja,
 • megoldja

7. Cause to go into a solution

 • "The recipe says that we should dissolve a cup of sugar in two cups of water"
  synonym:
 • dissolve
 • ,
 • resolve
 • ,
 • break up

7. Okot kell találni egy megoldásra

 • "A recept szerint egy csésze cukrot fel kell oldani két csésze vízben"
szinonimája:
 • feloldódik,
 • megoldja,
 • szakítani

Examples of using

It is impossible to resolve the conflict.
Lehetetlen megoldani a konfliktust.