Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "resist" into Hungarian language

Az "ellenáll" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Resist

[Ellenáll]
/rɪzɪst/

verb

1. Elude, especially in a baffling way

 • "This behavior defies explanation"
  synonym:
 • defy
 • ,
 • resist
 • ,
 • refuse

1. Kijátszani, különösen zavaró módon

 • "Ez a viselkedés nem magyarázza meg"
  szinonimája:
 • dacol
 • ,
 • ellenáll
 • ,
 • megtagad

2. Stand up or offer resistance to somebody or something

  synonym:
 • resist
 • ,
 • hold out
 • ,
 • withstand
 • ,
 • stand firm

2. Állj fel, vagy ellenállj valakinek vagy valami másnak

  szinonimája:
 • ellenáll
 • ,
 • tartsd ki
 • ,
 • szilárdan áll

3. Express opposition through action or words

 • "Dissent to the laws of the country"
  synonym:
 • protest
 • ,
 • resist
 • ,
 • dissent

3. Fellépés vagy szavak révén fejezze ki az ellenfelet

 • "Eltérő az ország törvényeitől"
  szinonimája:
 • tiltakozás
 • ,
 • ellenáll
 • ,
 • disszidens

4. Withstand the force of something

 • "The trees resisted her"
 • "Stand the test of time"
 • "The mountain climbers had to fend against the ice and snow"
  synonym:
 • resist
 • ,
 • stand
 • ,
 • fend

4. Ellenáll valami erőnek

 • "A fák ellenálltak neki"
 • "Álljon az idő próbáján"
 • "A hegymászóknak a jég és a hó ellen kellett védekezniük"
  szinonimája:
 • ellenáll
 • ,
 • állvány
 • ,
 • Fend

5. Resist immunologically the introduction of some foreign tissue or organ

 • "His body rejected the liver of the donor"
  synonym:
 • resist
 • ,
 • reject
 • ,
 • refuse

5. Immunológiai szempontból ellenáll bizonyos idegen szövetek vagy szervek bejutásának

 • "A teste elutasította a donor máját"
  szinonimája:
 • ellenáll
 • ,
 • elutasít
 • ,
 • megtagad

6. Refuse to comply

  synonym:
 • resist
 • ,
 • balk
 • ,
 • baulk
 • ,
 • jib

6. Megtagadni a szabályok betartását

  szinonimája:
 • ellenáll
 • ,
 • balzsam
 • ,
 • Baulk
 • ,
 • Jib

Examples of using

I can resist everything except temptation.
Mindennek ellen tudok állni, kivéve a kísértést.
I can't resist her.
Nem tudok ellenállni neki.
In this country, we rise or fall as one nation, as one people. Let's resist the temptation to fall back on the same partisanship and pettiness and immaturity that has poisoned our politics for so long.
Ebben az országban egy nemzetként, egy emberként győzedelmeskednük vagy bukunk el. Álljunk ellen annak a kísértésnek, hogy visszatérünk ugyanahhoz a pártoskodáshoz, kicsinyességhez és értetlenséghez, amely régóta fertőzi politikai életünket.