Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "research" into Hungarian language

A "kutatás" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Research

[Kutatás]
/risərʧ/

noun

1. Systematic investigation to establish facts

  synonym:
 • research

1. Szisztematikus vizsgálat a tények megállapítása érdekében

  szinonimája:
 • kutatás

2. A search for knowledge

 • "Their pottery deserves more research than it has received"
  synonym:
 • inquiry
 • ,
 • enquiry
 • ,
 • research

2. Tudáskeresés

 • "Kerámia több kutatást érdemel, mint amennyit kapott"
  szinonimája:
 • vizsgálat
 • ,
 • kutatás

verb

1. Attempt to find out in a systematically and scientific manner

 • "The student researched the history of that word"
  synonym:
 • research

1. Megkísérelni szisztematikusan és tudományos módon megtudni

 • "A hallgató kutatta ennek a szónak a történetét"
  szinonimája:
 • kutatás

2. Inquire into

 • "The students had to research the history of the second world war for their history project"
 • "He searched for information on his relatives on the web"
 • "Scientists are exploring the nature of consciousness"
  synonym:
 • research
 • ,
 • search
 • ,
 • explore

2. Érdeklődik

 • "A hallgatóknak a második világháború történetét kellett kutatniuk a történelem projektjük során"
 • "Információt keresett rokonairól az interneten"
 • "A tudósok feltárják a tudat természetét"
  szinonimája:
 • kutatás
 • ,
 • keresés
 • ,
 • felfedezni

Examples of using

The outcome of any serious research can only be to make two questions grow where only one grew before.
Minden komoly kérdésnek csak az az egyetlen végkimenetele lehet, hogy két kérdés nő ki ott, ahol azelőtt csak egy volt.
The scientist insisted on proceeding with the research.
A tudós ragaszkodott a kutatás folytatásához.