Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "repeat" into Hungarian language

Fordítási jelentés és az "ismétlés" szó meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Repeat

[Ismétlés]
/rɪpit/

noun

1. An event that repeats

 • "The events today were a repeat of yesterday's"
  synonym:
 • repeat
 • ,
 • repetition

1. Egy esemény, amely megismétlődik

 • "A mai események megismételték a tegnapi eseményeket"
  szinonimája:
 • ismételje meg
 • ,
 • ismétlés

verb

1. To say, state, or perform again

 • "She kept reiterating her request"
  synonym:
 • repeat
 • ,
 • reiterate
 • ,
 • ingeminate
 • ,
 • iterate
 • ,
 • restate
 • ,
 • retell

1. Mondani, állítani vagy újra végrehajtani

 • "Megismételte kérését"
  szinonimája:
 • ismételje meg
 • ,
 • Ingeminate
 • ,
 • iterál
 • ,
 • újraismétlés
 • ,
 • Retell

2. Make or do or perform again

 • "He could never replicate his brilliant performance of the magic trick"
  synonym:
 • duplicate
 • ,
 • reduplicate
 • ,
 • double
 • ,
 • repeat
 • ,
 • replicate

2. Újra készíteni vagy csinálni, vagy végrehajtani

 • "Soha nem tudta megismételni a mágikus trükk ragyogó előadását"
  szinonimája:
 • másolat
 • ,
 • redupliated
 • ,
 • kettős
 • ,
 • ismételje meg
 • ,
 • replikátum

3. Happen or occur again

 • "This is a recurring story"
  synonym:
 • recur
 • ,
 • repeat

3. Történik vagy megismétlődik

 • "Ez egy ismétlődő történet"
  szinonimája:
 • ismétlődő
 • ,
 • ismételje meg

4. To say again or imitate

 • "Followers echoing the cries of their leaders"
  synonym:
 • repeat
 • ,
 • echo

4. Újra mondani vagy utánozni

 • "Követők, akik visszatükrözik vezetőik sírását"
  szinonimája:
 • ismételje meg
 • ,
 • visszhang

5. Do over

 • "They would like to take it over again"
  synonym:
 • repeat
 • ,
 • take over

5. Csinálj át

 • "Szeretnék újra átvenni"
  szinonimája:
 • ismételje meg
 • ,
 • átvenni

6. Repeat an earlier theme of a composition

  synonym:
 • reprise
 • ,
 • reprize
 • ,
 • repeat
 • ,
 • recapitulate

6. Ismételje meg a kompozíció korábbi témáját

  szinonimája:
 • meglepetés
 • ,
 • újraértékelése
 • ,
 • ismételje meg
 • ,
 • újrafoglal

Examples of using

I'm sorry, could you repeat that please?
Elnézést, meg tudná ismételni?
Could you repeat that, please?
Megismételné, kérem?