Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "repair" into Hungarian language

A "javítás" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Repair

[Javítás]
/rɪpɛr/

noun

1. The act of putting something in working order again

  synonym:
 • repair
 • ,
 • fix
 • ,
 • fixing
 • ,
 • fixture
 • ,
 • mend
 • ,
 • mending
 • ,
 • reparation

1. Valami újra működőképes

szinonimája:
 • javítás,
 • javítás,
 • rögzítés,
 • szerelvény,
 • javít,
 • javítás,
 • javítás

2. A formal way of referring to the condition of something

 • "The building was in good repair"
  synonym:
 • repair

2. Formális módon hivatkozni valami feltételére

 • "Az épület jó állapotban volt"
szinonimája:
 • javítás

3. A frequently visited place

  synonym:
 • haunt
 • ,
 • hangout
 • ,
 • resort
 • ,
 • repair
 • ,
 • stamping ground

3. Gyakran látogatott hely

szinonimája:
 • kísértetjárta,
 • hangout,
 • üdülőhely,
 • javítás,
 • föld sajtolása

verb

1. Restore by replacing a part or putting together what is torn or broken

 • "She repaired her tv set"
 • "Repair my shoes please"
  synonym:
 • repair
 • ,
 • mend
 • ,
 • fix
 • ,
 • bushel
 • ,
 • doctor
 • ,
 • furbish up
 • ,
 • restore
 • ,
 • touch on

1. Helyreállítani egy alkatrész cseréjével vagy a szakadt vagy törött összeállításával

 • "Megjavította a tévékészülékét"
 • "Kérem, javítsa meg a cipőmet"
szinonimája:
 • javítás,
 • javít,
 • javítás,
 • Bushel,
 • orvos,
 • felfúvódik,
 • visszaállítása,
 • érintse meg

2. Make amends for

 • Pay compensation for
 • "One can never fully repair the suffering and losses of the jews in the third reich"
 • "She was compensated for the loss of her arm in the accident"
  synonym:
 • compensate
 • ,
 • recompense
 • ,
 • repair
 • ,
 • indemnify

2. Módosít

 • Fizetni kell a
 • "Soha nem lehet teljes mértékben helyrehozni a zsidók szenvedését és veszteségeit a harmadik birodalomban"
 • "Kompenzációt kapott a karjának elvesztése miatt a balesetben"
szinonimája:
 • kompenzálni,
 • megtérítés,
 • javítás,
 • kártalanítás

3. Move, travel, or proceed toward some place

 • "He repaired to his cabin in the woods"
  synonym:
 • repair
 • ,
 • resort

3. Mozog, utazik, vagy haladjon valamilyen hely felé

 • "Megjavította az erdőben lévő kabinjába"
szinonimája:
 • javítás,
 • üdülőhely

4. Set straight or right

 • "Remedy these deficiencies"
 • "Rectify the inequities in salaries"
 • "Repair an oversight"
  synonym:
 • rectify
 • ,
 • remediate
 • ,
 • remedy
 • ,
 • repair
 • ,
 • amend

4. Egyenesen vagy jobbra állítva

 • "Meg orvosolja ezeket a hiányosságokat"
 • "Javítsa ki a bérek közötti egyenlőtlenségeket"
 • "Felügyelet javítása"
szinonimája:
 • helyesbít,
 • orvosolja,
 • orvoslás,
 • javítás,
 • módosít

5. Give new life or energy to

 • "A hot soup will revive me"
 • "This will renovate my spirits"
 • "This treatment repaired my health"
  synonym:
 • animate
 • ,
 • recreate
 • ,
 • reanimate
 • ,
 • revive
 • ,
 • renovate
 • ,
 • repair
 • ,
 • quicken
 • ,
 • vivify
 • ,
 • revivify

5. Új életet vagy energiát adni

 • "Egy forró leves újraéleszt engem"
 • "Ez felújítja a lelkem"
 • "Ez a kezelés javította az egészségemet"
szinonimája:
 • animate,
 • újra,
 • újraéleszt,
 • élj,
 • felújítása,
 • javítás,
 • gyorsaság,
 • vivify,
 • újraéleszteni

Examples of using

Can you repair my shoes?
Meg tudja javítani a cipőmet?
Can you repair these shoes?
Meg tudja javítani ezeket a cipőket?
The roof is really in need of repair.
Nagyon meg kéne javítani a tetőt.