Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "refinement" into Hungarian language

A "finomítás" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Refinement

[finomítás]
/rəfaɪnmənt/

noun

1. A highly developed state of perfection

 • Having a flawless or impeccable quality
 • "They performed with great polish"
 • "I admired the exquisite refinement of his prose"
 • "Almost an inspiration which gives to all work that finish which is almost art"--joseph conrad
  synonym:
 • polish
 • ,
 • refinement
 • ,
 • culture
 • ,
 • cultivation
 • ,
 • finish

1. Fejlett tökéletesség

 • Hibátlan vagy kifogástalan minőségű
 • "Nagy lengyelül felléptek"
 • "Csodáltam a próza finom finomítását"
 • "Szinte olyan inspiráció, amely minden olyan műnek megadja azt a befejezést, amely szinte művészet" - joseph conrad
  szinonimája:
 • lengyel
 • ,
 • finomítás
 • ,
 • kultúra
 • ,
 • termesztés
 • ,
 • befejezés

2. The result of improving something

 • "He described a refinement of this technique"
  synonym:
 • refinement
 • ,
 • elaboration

2. Valami javításának eredménye

 • "Leírta ennek a technikának a finomítását"
  szinonimája:
 • finomítás
 • ,
 • kidolgozás

3. The process of removing impurities (as from oil or metals or sugar etc.)

  synonym:
 • refining
 • ,
 • refinement
 • ,
 • purification

3. Az ( szennyeződések olajból, fémekből vagy cukorból stb. történő eltávolításának folyamata )

  szinonimája:
 • finomítás
 • ,
 • tisztítás

4. A subtle difference in meaning or opinion or attitude

 • "Without understanding the finer nuances you can't enjoy the humor"
 • "Don't argue about shades of meaning"
  synonym:
 • nuance
 • ,
 • nicety
 • ,
 • shade
 • ,
 • subtlety
 • ,
 • refinement

4. Finom különbség a jelentésben, a véleményben vagy a hozzáállásban

 • "A finomabb árnyalatok megértése nélkül nem élvezheti a humorot"
 • "Ne vitatkozz a jelentés árnyalataival"
  szinonimája:
 • árnyalat
 • ,
 • szépséges
 • ,
 • árnyék
 • ,
 • finomság
 • ,
 • finomítás

5. The quality of excellence in thought and manners and taste

 • "A man of intellectual refinement"
 • "He is remembered for his generosity and civilization"
  synonym:
 • refinement
 • ,
 • civilization
 • ,
 • civilisation

5. A gondolkodás, a modor és az íz kiválóságának minősége

 • "Egy intellektuális kifinomult ember"
 • "Emlékszik nagylelkűségére és civilizációjára"
  szinonimája:
 • finomítás
 • ,
 • civilizáció