Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reading" into Hungarian language

Fordítási jelentés és az "olvasás" szó meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Reading

[Olvasás]
/ridɪŋ/

noun

1. The cognitive process of understanding a written linguistic message

 • "His main reading was detective stories"
 • "Suggestions for further reading"
  synonym:
 • reading

1. Az írásbeli nyelvi üzenet megértésének kognitív folyamata

 • "Fő olvasata nyomozó történetek volt"
 • "Javaslatok további olvasásra"
szinonimája:
 • olvasás

2. A particular interpretation or performance

 • "On that reading it was an insult"
 • "He was famous for his reading of mozart"
  synonym:
 • reading

2. Egy adott értelmezés vagy előadás

 • "Abban az olvasásban sértés volt"
 • "Híres volt mozart olvasásáról"
szinonimája:
 • olvasás

3. A datum about some physical state that is presented to a user by a meter or similar instrument

 • "He could not believe the meter reading"
 • "The barometer gave clear indications of an approaching storm"
  synonym:
 • reading
 • ,
 • meter reading
 • ,
 • indication

3. Egy olyan fizikai állapotra vonatkozó nullapont, amelyet egy mérőműszer vagy hasonló eszköz mutat be a felhasználó számára

 • "Nem tudta elhinni, hogy a mérő leolvasta"
 • "A barométer egyértelműen jelezte a közeledő viharot"
szinonimája:
 • olvasás,
 • mérőóra leolvasása,
 • jelzés

4. Written material intended to be read

 • "The teacher assigned new readings"
 • "He bought some reading material at the airport"
  synonym:
 • reading
 • ,
 • reading material

4. Olvasásra szánt írásbeli anyag

 • "A tanár új olvasmányokat adott ki"
 • "Vásárolt néhány olvasóanyagot a repülőtéren"
szinonimája:
 • olvasás,
 • leolvasó anyag

5. A mental representation of the meaning or significance of something

  synonym:
 • interpretation
 • ,
 • reading
 • ,
 • version

5. Valami jelentésének vagy jelentőségének mentális ábrázolása

szinonimája:
 • értelmezés,
 • olvasás,
 • verzió

6. A city on the river thames in berkshire in southern england

  synonym:
 • Reading

6. Egy város a temze folyón, berkshire-ben, anglia déli részén

szinonimája:
 • Olvasás

7. A public instance of reciting or repeating (from memory) something prepared in advance

 • "The program included songs and recitations of well-loved poems"
  synonym:
 • recitation
 • ,
 • recital
 • ,
 • reading

7. A ( memória ) valami előre elkészített szavalásának vagy megismétlésének nyilvános példánya

 • "A program dalokat és közkedvelt versek szavalásait tartalmazta"
szinonimája:
 • szavalás,
 • preambulumbekezdés,
 • olvasás

8. The act of measuring with meters or similar instruments

 • "He has a job meter reading for the gas company"
  synonym:
 • reading
 • ,
 • meter reading

8. Mérőeszközökkel vagy hasonló eszközökkel történő mérés

 • "Munkamérővel rendelkezik a gázipari vállalat számára"
szinonimája:
 • olvasás,
 • mérőóra leolvasása

Examples of using

I just finished reading this book right now.
Éppen most olvastam ki ezt a könyvet.
If you're done reading the book, please put it back where you found it.
Ha elolvasta a könyvet, tegye oda vissza, ahol találta.
Tom is reading a history book.
Tom egy történelemkönyvet olvas.