Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reader" into Hungarian language

Az "olvasó" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Reader

[olvasó]
/ridər/

noun

1. A person who enjoys reading

  synonym:
 • reader

1. Olyan személy, aki élvezi az olvasást

szinonimája:
 • olvasó

2. Someone who contracts to receive and pay for a service or a certain number of issues of a publication

  synonym:
 • subscriber
 • ,
 • reader

2. Valaki, aki szerződést köt egy szolgáltatás fogadására és fizetésére, vagy egy kiadvány bizonyos számú kiadására

szinonimája:
 • előfizető,
 • olvasó

3. A person who can read

 • A literate person
  synonym:
 • reader

3. Olyan személy, aki képes olvasni

 • Írástudó ember
szinonimája:
 • olvasó

4. Someone who reads manuscripts and judges their suitability for publication

  synonym:
 • reviewer
 • ,
 • referee
 • ,
 • reader

4. Valaki, aki elolvassa a kéziratokat, és megítéli azok közzétételi alkalmasságát

szinonimája:
 • recenzens,
 • játékvezető,
 • olvasó

5. Someone who reads proof in order to find errors and mark corrections

  synonym:
 • proofreader
 • ,
 • reader

5. Valaki, aki elolvassa a bizonyítékot a hibák megtalálása és a javítások megjelölése érdekében

szinonimája:
 • korrektor,
 • olvasó

6. Someone who reads the lessons in a church service

 • Someone ordained in a minor order of the roman catholic church
  synonym:
 • lector
 • ,
 • reader

6. Valaki, aki elolvassa az egyházi szolgálat óráit

 • Valaki a római katolikus egyház kisebb rendjébe rendelt
szinonimája:
 • Lector,
 • olvasó

7. A public lecturer at certain universities

  synonym:
 • lector
 • ,
 • lecturer
 • ,
 • reader

7. Bizonyos egyetemeken nyilvános előadó

szinonimája:
 • Lector,
 • előadó,
 • olvasó

8. One of a series of texts for students learning to read

  synonym:
 • reader

8. Az egyik szövegsorozat az olvasást megtanuló hallgatók számára

szinonimája:
 • olvasó