Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rationalize" into Hungarian language

A fordítási jelentés és a "ésszerűsítés" szó meghatározása a magyar nyelvre

EnglishHungarian

Rationalize

[Racionalizálja]
/ræʃənəlaɪz/

verb

1. Defend, explain, clear away, or make excuses for by reasoning

 • "Rationalize the child's seemingly crazy behavior"
 • "He rationalized his lack of success"
  synonym:
 • apologize
 • ,
 • apologise
 • ,
 • excuse
 • ,
 • justify
 • ,
 • rationalize
 • ,
 • rationalise

1. Védekezni, magyarázni, tisztázni, vagy indokolással mentséget tenni

 • "Ésszerűsítse a gyermek látszólag őrült viselkedését"
 • "Ésszerűsítette a siker hiányát"
  szinonimája:
 • bocsánatot kér
 • ,
 • mentség
 • ,
 • indokolja
 • ,
 • ésszerűsíteni

2. Weed out unwanted or unnecessary things

 • "We had to lose weight, so we cut the sugar from our diet"
  synonym:
 • cut
 • ,
 • prune
 • ,
 • rationalize
 • ,
 • rationalise

2. Távolítsa el a nem kívánt vagy felesleges dolgokat

 • "Fogyni kellett, tehát levágtuk a cukrot étrendünkből"
  szinonimája:
 • vágott
 • ,
 • szilva
 • ,
 • ésszerűsíteni

3. Structure and run according to rational or scientific principles in order to achieve desired results

 • "We rationalized the factory's production and raised profits"
  synonym:
 • rationalize
 • ,
 • rationalise

3. Felépítés és működtetés ésszerű vagy tudományos alapelvek szerint a kívánt eredmények elérése érdekében

 • "Racionalizáltuk a gyár termelését és nyereséget szereztünk"
  szinonimája:
 • ésszerűsíteni

4. Think rationally

 • Employ logic or reason
 • "When one wonders why one is doing certain things, one should rationalize"
  synonym:
 • rationalize
 • ,
 • rationalise

4. Gondolkodj racionálisan

 • Logikát vagy okot alkalmaz
 • "Amikor felmerül a kérdés, hogy miért csinálnak bizonyos dolgokat, ésszerűsíteni kell"
  szinonimája:
 • ésszerűsíteni

5. Remove irrational quantities from

 • "This function can be rationalized"
  synonym:
 • rationalize
 • ,
 • rationalise

5. Távolítsa el az irracionális mennyiségeket

 • "Ez a funkció ésszerűsíthető"
  szinonimája:
 • ésszerűsíteni