Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Rate magyar nyelvre

EnglishHungarian

Rate

/ret/

noun

1. A magnitude or frequency relative to a time unit

 • "They traveled at a rate of 55 miles per hour"
 • "The rate of change was faster than expected"
  synonym:
 • rate

1. Egy időegységhez viszonyított nagyság vagy gyakoriság

 • "55 mérföld / óra sebességgel haladtak"
 • "A változás üteme a vártnál gyorsabb volt"
szinonimája:
 • kamatláb

2. Amount of a charge or payment relative to some basis

 • "A 10-minute phone call at that rate would cost $5"
  synonym:
 • rate
 • ,
 • charge per unit

2. Díj vagy kifizetés összege valamilyen alaphoz viszonyítva

 • "Egy ilyen sebességű 10 perces telefonhívás $ 5-be kerülne"
szinonimája:
 • kamatláb,
 • egységenkénti díj

3. The relative speed of progress or change

 • "He lived at a fast pace"
 • "He works at a great rate"
 • "The pace of events accelerated"
  synonym:
 • pace
 • ,
 • rate

3. A haladás vagy a változás relatív sebessége

 • "Gyors ütemben élt"
 • "Nagymértékben dolgozik"
 • "Az események üteme felgyorsult"
szinonimája:
 • ütem,
 • kamatláb

4. A quantity or amount or measure considered as a proportion of another quantity or amount or measure

 • "The literacy rate"
 • "The retention rate"
 • "The dropout rate"
  synonym:
 • rate

4. Egy másik mennyiség, mennyiség vagy intézkedés arányának tekintett mennyiség vagy mennyiség vagy intézkedés

 • "The literacy rate"
 • "Megtartási arány"
 • "A lemorzsolódás aránya"
szinonimája:
 • kamatláb

verb

1. Assign a rank or rating to

 • "How would you rank these students?"
 • "The restaurant is rated highly in the food guide"
  synonym:
 • rate
 • ,
 • rank
 • ,
 • range
 • ,
 • order
 • ,
 • grade
 • ,
 • place

1. Rangsor vagy besorolás hozzárendelése

 • "Hogyan rangsorolnád ezeket a hallgatókat?"
 • "Az éttermet magasan értékelik az élelmiszer-útmutató"
szinonimája:
 • kamatláb,
 • rang,
 • tartomány,
 • rendelés,
 • fokozat,
 • hely

2. Be worthy of or have a certain rating

 • "This bond rates highly"
  synonym:
 • rate

2. Méltó vagy bizonyos minősítéssel rendelkezik

 • "Ez a kötvény nagyon magas"
szinonimája:
 • kamatláb

3. Estimate the value of

 • "How would you rate his chances to become president?"
 • "Gold was rated highly among the romans"
  synonym:
 • rate
 • ,
 • value

3. Becsülje meg a

 • "Hogyan értékelné az esélyét, hogy elnökévé váljon?"
 • "Az aranyat a rómaiak körében magasra értékelték"
szinonimája:
 • kamatláb,
 • érték

Examples of using

I will try to solve the problem at any rate.
Mindenesetre megpróbálom megoldani a problémát.