Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quiet" into Hungarian language

A "csendes" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Quiet

[Csendes]
/kwaɪət/

noun

1. A period of calm weather

 • "There was a lull in the storm"
  synonym:
 • lull
 • ,
 • quiet

1. Nyugodt időjárás

 • "Vihar volt a viharban"
  szinonimája:
 • Lull
 • ,
 • csendes

2. An untroubled state

 • Free from disturbances
  synonym:
 • tranquillity
 • ,
 • tranquility
 • ,
 • quiet

2. Zavart állam

 • Zavaroktól mentes
  szinonimája:
 • nyugalom
 • ,
 • csendes

3. The absence of sound

 • "He needed silence in order to sleep"
 • "The street was quiet"
  synonym:
 • silence
 • ,
 • quiet

3. A hang hiánya

 • "Csendre volt szüksége az alváshoz"
 • "Az utca csendes volt"
  szinonimája:
 • csend
 • ,
 • csendes

4. A disposition free from stress or emotion

  synonym:
 • repose
 • ,
 • quiet
 • ,
 • placidity
 • ,
 • serenity
 • ,
 • tranquillity
 • ,
 • tranquility

4. Stressz vagy érzelem mentes hajlam

  szinonimája:
 • nyugi
 • ,
 • csendes
 • ,
 • nyugtalanság
 • ,
 • derűs
 • ,
 • nyugalom

verb

1. Become quiet or quieter

 • "The audience fell silent when the speaker entered"
  synonym:
 • quieten
 • ,
 • hush
 • ,
 • quiet
 • ,
 • quiesce
 • ,
 • quiet down
 • ,
 • pipe down

1. Csendesebbé vagy csendesebbé válik

 • "A közönség elhallgatott, amikor a hangszóró belépett"
  szinonimája:
 • csendes
 • ,
 • hush
 • ,
 • quiesce
 • ,
 • cső le

2. Make calm or still

 • "Quiet the dragons of worry and fear"
  synonym:
 • calm
 • ,
 • calm down
 • ,
 • quiet
 • ,
 • tranquilize
 • ,
 • tranquillize
 • ,
 • tranquillise
 • ,
 • quieten
 • ,
 • lull
 • ,
 • still

2. Nyugodj meg vagy még mindig

 • "Csendben az aggodalom és a félelem sárkányai"
  szinonimája:
 • nyugodt
 • ,
 • nyugodj meg
 • ,
 • csendes
 • ,
 • nyugtatja
 • ,
 • nyugtató
 • ,
 • Lull
 • ,
 • még mindig

adjective

1. Characterized by an absence or near absence of agitation or activity

 • "A quiet life"
 • "A quiet throng of onlookers"
 • "Quiet peace-loving people"
 • "The factions remained quiet for almost 10 years"
  synonym:
 • quiet

1. Agitáció vagy aktivitás hiányával vagy csaknem hiányával jellemezhető

 • "Csendes élet"
 • "A nézők csendes csoportja"
 • "Csendes békét szerető emberek"
 • "A frakciók majdnem 10 évig csendben maradtak"
  szinonimája:
 • csendes

2. Free of noise or uproar

 • Or making little if any sound
 • "A quiet audience at the concert"
 • "The room was dark and quiet"
  synonym:
 • quiet

2. Zaj- vagy felfordulástól mentes

 • Vagy kevés hangot ad, ha van
 • "Csendes közönség a koncerten"
 • "A szoba sötét és csendes volt"
  szinonimája:
 • csendes

3. Not showy or obtrusive

 • "Clothes in quiet good taste"
  synonym:
 • quiet
 • ,
 • restrained

3. Nem mutatós vagy zavaró

 • "Ruhák csendes, jó ízlésű"
  szinonimája:
 • csendes
 • ,
 • visszafogott

4. In a softened tone

 • "Hushed voices"
 • "Muted trumpets"
 • "A subdued whisper"
 • "A quiet reprimand"
  synonym:
 • hushed
 • ,
 • muted
 • ,
 • subdued
 • ,
 • quiet

4. Lágyított hangon

 • "Hántolt hangok"
 • "Tompa trombiták"
 • "Egy visszafogott suttogás"
 • "Csendes megrovás"
  szinonimája:
 • hántolt
 • ,
 • elnémult
 • ,
 • visszafogott
 • ,
 • csendes

5. (of a body of water) free from disturbance by heavy waves

 • "A ribbon of sand between the angry sea and the placid bay"
 • "The quiet waters of a lagoon"
 • "A lake of tranquil blue water reflecting a tranquil blue sky"
 • "A smooth channel crossing"
 • "Scarcely a ripple on the still water"
 • "Unruffled water"
  synonym:
 • placid
 • ,
 • quiet
 • ,
 • still
 • ,
 • tranquil
 • ,
 • smooth
 • ,
 • unruffled

5. ( egy víztest ) mentes a nehéz hullámok zavarától

 • "Homokszalag a dühös tenger és a lágy öböl között"
 • "A lagúna csendes vizei"
 • "Egy csendes kék víz tója, amely egy nyugodt kék égboltot tükröz"
 • "Zökkenőmentes csatornaátkelés"
 • "Alig fodrozódik a csendes víz"
 • "Kioldatlan víz"
  szinonimája:
 • placid
 • ,
 • csendes
 • ,
 • még mindig
 • ,
 • nyugodt
 • ,
 • sima
 • ,
 • fodros

6. Of the sun characterized by a low level of surface phenomena like sunspots e.g.

  synonym:
 • quiet

6. A nap alacsony szintű felszíni jelenségeivel, például napfoltokkal, pl.

  szinonimája:
 • csendes

adverb

1. With little or no activity or no agitation (`quiet' is a nonstandard variant for `quietly')

 • "Her hands rested quietly in her lap"
 • "The rock star was quietly led out the back door"
 • "Sit here as quiet as you can"
  synonym:
 • quietly
 • ,
 • quiet

1. Kevés aktivitással vagy egyáltalán nem izgatottak ( `quiet 'nem szabványos változat a` csendesen ') számára

 • "A keze csendben az ölében nyugszik"
 • "A rocksztárt csendesen kivezették a hátsó ajtón"
 • "Ülj itt olyan csendesen, amennyit csak tudsz"
  szinonimája:
 • csendben
 • ,
 • csendes

Examples of using

Let's be quiet.
Maradjunk csendben!
The boy kept quiet.
A fiú csendben maradt.
The baby was quiet all night.
A baba egész éjjel csendben volt.