Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Quick magyar nyelvre

EnglishHungarian

Quick

/kwɪk/

noun

1. Any area of the body that is highly sensitive to pain (as the flesh underneath the skin or a fingernail or toenail)

  synonym:
 • quick

1. A test bármely olyan területe, amely nagyon érzékeny a fájdalomra ( mint a test a bőr alatt, körm vagy köröm )

szinonimája:
 • gyors

adjective

1. Accomplished rapidly and without delay

 • "Was quick to make friends"
 • "His quick reaction prevented an accident"
 • "Hoped for a speedy resolution of the problem"
 • "A speedy recovery"
 • "He has a right to a speedy trial"
  synonym:
 • quick
 • ,
 • speedy

1. Gyorsan és késedelem nélkül

 • "Gyorsan barátkozott"
 • "Gyors reakciója megakadályozta a balesetet"
 • "Remélte, hogy a probléma gyorsan megoldódik"
 • "Gyors gyógyulás"
 • "Joga van a gyors tárgyaláshoz"
szinonimája:
 • gyors,
 • gyors

2. Hurried and brief

 • "Paid a flying visit"
 • "Took a flying glance at the book"
 • "A quick inspection"
 • "A fast visit"
  synonym:
 • flying
 • ,
 • quick
 • ,
 • fast

2. Sietett és rövid

 • "Repülő látogatást fizetett"
 • "Repült pillantást vetett a könyvre"
 • "Gyors ellenőrzés"
 • "Gyors látogatás"
szinonimája:
 • repülő,
 • gyors,
 • gyors

3. Moving quickly and lightly

 • "Sleek and agile as a gymnast"
 • "As nimble as a deer"
 • "Nimble fingers"
 • "Quick of foot"
 • "The old dog was so spry it was halfway up the stairs before we could stop it"
  synonym:
 • agile
 • ,
 • nimble
 • ,
 • quick
 • ,
 • spry

3. Gyorsan és könnyedén mozog

 • "Karcsú és mozgékony, mint tornász"
 • "Olyan fürge, mint egy szarvas"
 • "Szűk ujjak"
 • "Gyors láb"
 • "Az öreg kutya annyira szikrázott, hogy félúton volt a lépcsőn, mielőtt megállíthattuk volna"
szinonimája:
 • agilis,
 • fürge,
 • gyors,
 • orsó

4. Apprehending and responding with speed and sensitivity

 • "A quick mind"
 • "A ready wit"
  synonym:
 • quick
 • ,
 • ready

4. Megérteni és reagálni sebességgel és érzékenységgel

 • "Gyors elme"
 • "Kész szellem"
szinonimája:
 • gyors,
 • kész

5. Performed with little or no delay

 • "An immediate reply to my letter"
 • "A prompt reply"
 • "Was quick to respond"
 • "A straightaway denial"
  synonym:
 • immediate
 • ,
 • prompt
 • ,
 • quick
 • ,
 • straightaway

5. Kis késéssel vagy anélkül

 • "Azonnali válasz a levélre"
 • "Gyors válasz"
 • "Gyorsan válaszolt"
 • "Egyenes tagadás"
szinonimája:
 • azonnali,
 • azonnali,
 • gyors,
 • egyenesen

6. Easily aroused or excited

 • "A quick temper"
 • "A warm temper"
  synonym:
 • quick
 • ,
 • warm

6. Könnyen felidézhető vagy izgatott

 • "Gyors temperamentum"
 • "Meleg temperamentum"
szinonimája:
 • gyors,
 • meleg

adverb

1. With little or no delay

 • "The rescue squad arrived promptly"
 • "Come here, quick!"
  synonym:
 • promptly
 • ,
 • quickly
 • ,
 • quick

1. Kevés vagy egyáltalán nem késve

 • "A mentőcsapat azonnal megérkezett"
 • "Gyere ide gyorsan!"
szinonimája:
 • azonnal,
 • gyorsan,
 • gyors

Examples of using

We had a quick lunch at a cafe.
A kávéházban ettünk egy gyors ebédet.